Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Usuwanie drzew połamanych w wyniku wichury – ważne...
Aktualności
30 październik 2017
Usuwanie drzew połamanych w wyniku wichury – ważne informacje

Rozmiar czcionki
A A A
 Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z przepisami art. 36 ust. 1 p. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.) pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga  usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,  z wyjątkiem przypadków prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
 
Jednocześnie uprzejmie przypominamy, iż w przypadkach, kiedy drzewa zostały usunięte w trakcie akcji ratowniczej, właściciel nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków jest zobowiązany, zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków, niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wojewódzkiego konserwatora zabytków
 
 

Zobacz również
Jazz w pałacu w Zaborze
W dniu 10 grudnia 2017 r. zorganizowano w pałacu  w Zaborze...
Szlak Michaela Willmanna - warsztaty
W ramach projektu Szlak Michaela Willmanna w dawnym księstwie...
Otwarcie CPiIT w zielonogórskim ratuszu
W dn. 30 września 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum...
Stadion w Słubicach w rejestrze zabytków
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w dniu...