Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie /  Remont pałacu w Wojnowie
Prace konserwatorskie
31 lipiec 2016
 Remont pałacu w Wojnowie

Rozmiar czcionki
A A A
Zakończone zostały prace przy malowaniu elewacji pałacu, pełniącego funkcję Szpitala Rehabilitacyjno – Leczniczy dla Dzieci SP ZOZ w Wojnowie. Wykonanie prac mających na celu przywrócenie zabytkowi jego historycznej kolorystyki poprzedziły badania konserwatorskie elewacji w celu określenia wartości kolejnych nawarstwień malarskich i tynkarskich. W zakres badań przeprowadzonych w 2015 r. włączono również część pomieszczeń na parterze budynku, które to pomieszczenia uległy stosunkowo niewielkim przekształceniom podczas prac prowadzonych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Prace przy elewacji stanowią kolejny etap realizowanego od lat remontu pałacu. We wcześniejszych latach udało się zrealizować remont dachu z wymiana pokrycia dachu, remont kotłowni, modernizacje instalacji i sanitariatów oraz remont i malowanie korytarzy i pomieszczeń.
 Powstały około połowy XIX wieku pałac w Wojnowie jest elementem zespołu pałacowo – parkowego wpisanego do rejestru zabytków pod 3280 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 06.07.1993 r.

Dominik Kwaśniak

Galeria