Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności /  Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków w Warsza...
Aktualności
13 listopad 2017
 Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków w Warszawie

Rozmiar czcionki
A A A
W dniach 7-9 listopada 2017 roku odbyły się w Warszawie piąte Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków, skierowane do konserwatorów zabytków, restauratorów, architektów i osób związanych zawodowo z zabytkami. Służą one zacieśnieniu współpracy pomiędzy podmiotami produkującymi  i dystrybuującymi sprzęt  i usługi specjalistyczne, a konserwatorami zabytków, architektami  czy administratorami archiwów, bibliotek i muzeów.
Targi składały się z części wystawowej oraz konferencyjnej, obejmującej najważniejsze zagadnienia związane z tematyką ochrony, konserwacji,  wyposażeniem, usługami programów komputerowych, zarządzaniem dokumentacją, jak również z pokrewnymi dziedzinami umożliwiając implementację nowych rozwiązań i usług, służą usprawnieniu współpracy i wymianie doświadczeń.
W części konferencyjnej wyodrębniono panele poświęcone m.in., ochronie p.poż. obiektów zabytkowych, roli organizacji pozarządowych w procesie ochrony dóbr kultury, roli samorządów w procesie ochrony zabytków, ochronie dziedzictwa archeologicznego, bibliotekom i archiwom państwowym. Na zaproszenie organizatorów dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w panelu poświęconym współpracy architektów i konserwatorów zabytków, wygłaszając referat wprowadzający do dyskusji na ten temat.  W imieniu wojewódzkich konserwatorów zabytków omówiła m.in., zagadnienia dotyczące badań archeologicznych, architektonicznych i  konserwatorskich w zabytkach, które winny poprzedzić proces projektowania. Podkreśliła znaczenie właściwego i wszechstronnego rozpoznania zabytku, ułatwiającego sprawny przebieg inwestycji. Zaprezentowała też przykłady z naszego regionu, omawiając dokonane w trakcie remontów odkrycia jak np. ściany szczytowej gotyckiego ratusza w Zielonej Górze, sgraffita na elewacji pałacu w Zaborze i innych. Podkreśliła znaczenie dialogu w kontaktach konserwatora zabytków i architekta. Warto przypomnieć, iż od 2006 roku organizowane są cyklicznie w Zielonej Górze Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków, co stanowi wyjątkową  formę współpracy, wymiany doświadczeń i dyskusji.
 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Gubin - odkrycie historycznej dekoracji malarskiej elewacji
W trakcie prac związanych z remontem elewacji budynku przy ul....
Jubileusz służb konserwatorskich na ziemi lubuskiej - odznaczenia
Miło nam poinformować, że Prezydent RP przyznał Medale Za...
Świebodzin - odkrycie historycznych dekoracji malarskich w ratuszu
W trakcie prac związanych z remontem wnętrz ratusza w Świebodzinie...