Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Konferencja Związku Konserwatorów Zabytków Republ...
Aktualności
18 czerwiec 2018
Konferencja Związku Konserwatorów Zabytków Republiki Federalnej Niemiec w Trewirze w ramach obchodów „Europejskiego Roku Dziedzictwa 2018 – pamięć i przełom”

Rozmiar czcionki
A A A

W dniach 10–13 czerwca 2018 r Krajowa Dyrekcja Ochrony Zabytków przy Dyrekcji Generalnej Dziedzictwa Kultury kraju związkowego Nadrenia-Palatynat, we współpracy z miastem Trewir, Nadreńskim Muzeum Krajowym w Trewirze i przy wsparciu Ministerstwa Nauki, Edukacji i Kultury kraju związkowego Nadrenia-Palatynat zorganizowała doroczną konferencję Związku Konserwatorów Zabytków Republiki Federalnej Niemiec. Na Konferencję zaproszono również wojewódzkich konserwatorów zabytków z Polski (uczestniczyła w niej Pani dr B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków), a ponadto - Generalnego Konserwatora Zabytków z Austrii oraz konserwatorów zabytków z Holandii i Luxemburga. Konferencja wpisała się w obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego, którego celem jest wspólne korzystanie z naszego europejskiego dziedzictwa kulturowego i potencjału, jaki posiada ono dla rozwoju tożsamości, wspólnoty i postępu. Szczególnie ważnym staje się to w świetle różnorodnych europejskich struktur społecznych i na tle aktualnych wyzwań zarówno politycznych, społecznych, jak i gospodarczych.
Na konferencji Związku Konserwatorów Zabytków cele te zostały bliżej naświetlone i przedyskutowane w odniesieniu do zabytkowych dóbr kultury w kontekście europejskim. Zgodnie z mottem „Europejskiego Roku Dziedzictwa 2018 – pamięć i przełom” konferencja wpisała się w tematykę European Year of Cultural Heritage. W centrum uwagi znalazło się pięć kluczowych tematów, które stanowiły zagadnienia tematyczne paneli naukowych. Obok pytań odnoszących się do konkretnych obiektów o istotę europejskiego miasta, oraz o rolę obszaru granicznego jako przestrzeni spotkań, poruszono również tematykę pamięci, przełomu, wymiany i postępu, jako miejsca praktykowania dziedzictwa, aby odpowiedzieć na pytanie jak można opisać stosunek spadkobierców do ich kulturowego dziedzictwa? 
Jako miejsce konferencji wybrany został Trewir – najstarsze miasto w Niemczech, które w Europejskim Roku Ochrony Zabytków 1975, wraz z czterema innymi niemieckimi miastami, było jednym z 45 europejskich miast wzorcowych. Dziś Trewir jest świadectwem tego, jakim wyzwaniem była wówczas ochrona zabytkowego zespołu staromiejskiego. Już w 1909 r. właśnie w Trewirze obchodzono Dzień Ochrony Zabytków. Wtedy m.in. burzliwie dyskutowano o możliwościach zachowania, a nawet odbudowania ruin term cesarskich. Na tegorocznej konferencji naświetlono aktualne podejście do poszczególnych zadań w zakresie konserwacji i ochrony zabytków. Ukazano przełomowe zmiany w obszarze pracy konserwatorów, związane ze współpracą pomiędzy jednostkami administracji publicznej i partnerami prywatnymi.  Tematem tegorocznej konferencji była jednak nie tylko rola oraz perspektywy ochrony i konserwacji zabytków, ale również wymiana kulturowa pomiędzy mieszkańcami Europy. Konferencja stworzyła płaszczyznę do intensywnej fachowej wymiany doświadczeń i rozmów o podobieństwach i specyfice ochrony dziedzictwa architektury w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Sesja naukowa "Lapidarium w Kożuchowie. 380 lat cmentarza ewangelickiego"
W dniu 13.06.2014 r.  w Kożuchowskim Ośrodku Kultury i...
Świebodzin - odkrycie historycznych dekoracji malarskich w ratuszu
W trakcie prac związanych z remontem wnętrz ratusza w Świebodzinie...
Szprotawa - remont posadzki w farze
W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie wykonano...
Wiechlice - zakończenie prac konserwatorskich
W dn. 19 listopada 2011 r. na zaproszenie właściciela pałacu...