Do zagospodarowania
rozmiar czcionki A A A
Dawny kościół w Gębicach gm. Gubin

 Kościół został wzniesiony w XV w. jako salowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Od strony południowej posiada kruchtę z zachowanym, gotyckim sklepieniem gwieździstym. W 1770 r. świątynia została przebudowana - dobudowano wówczas od strony wschodniej zakrystię na rzucie prostokąta, zaś od strony zachodniej, pomiędzy przyporami zlokalizowano półkolisty przedsionek mieszczący wejście główne. W ten sposób gotycka budowla otrzymała barokowy kostium. Po XVIII w. od strony północno- wschodniej dostawiono założoną na nieregularnym rzucie przybudówkę (pomiędzy przyporą a ścianą zakrystii), której pomieszczenie jest skomunikowane z wnętrzem kościoła jedynie za pomocą dużego otworu okiennego. Pod ww. przybudówką znajduje się sklepiona kolebkowo krypta, do której prowadzą schody z nawy głównej. W 1921 r. od strony południowo - wschodniej świątyni dobudowano kaplicę na rzucie wycinka koła. Po wojnie kościół został opuszczony i do dnia dzisiejszego nie jest użytkowany. W 2017 r. przeprowadzono prace remontowe, polegające na remoncie dachu i przemurowaniu zniszczonych fragmentów murów w obrębie ich korony. Prace objęły częściową wyminę więźby dachowej  nad korpusem kościoła (bez ingerencji w dobrze zachowaną więźbę wieżyczki usytuowanej centralnie) i naprawę więźby dachowej  nad przedsionkiem, zakrystią, pomieszczeniem dobudowanym do zakrystii. Do pokrycia dachu zastosowano dachówkę karpiówkę w kolorze ceglastym, a na dachu kaplicy ułożono łupek, natomiast ścianki wieżyczki pokryto gontem.
Świątynia została wzniesiona z kamienia i cegły jako budowla salowa, orientowana, na planie czworoboku o dłuższych bokach wykreślonych faliście. Bryłę kościoła nakryto dachem dwuspadowym. Kaplicę nakrywa dach kopulasty pokryty łupkiem. Elewacje budowli zostały opracowane w  nakrapianym tynku z delikatnie odciętymi i zatartymi na gładko narożnikami oraz zaznaczonymi w ten sam sposób pilastrami. Okna i drzwi ujmują proste opaski. Wnętrze kościoła okalają z trzech stron dwukondygnacyjne empory wsparte na drewnianych słupach. W prezbiterium znajdują się pozostałości konstrukcji ołtarza ambonowego z zachowaną fragmentarycznie polichromią i złoceniami. Do naszych czasów przetrwała częściowo posadzka ceglana oraz ceramiczna w obrębie kaplicy, w której znajduje się kamienna płyta nagrobna z 1937 r., zaś po zachodniej stronie od wejścia do kaplicy została wmurowana prostokątna piaskowcowa płyta z inskrypcją. Kościół w Gębicach jest cennym przykładem architektury sakralnej w regionie. Dzięki remontowi dachu został zabezpieczony na kolejne lata.
 

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Stanisław Kowalski ZABYTKI ARCHITEKTURY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, s. 473, Zielona Góra 2010 Autorem książki jest  dr  Stanisław Kowalski historyk sztuki, znawca urbanistyki i  zabytkowej architektury, pełniący...
Zabytek Chroniony Prawem
4
Translate / Übersetzen