Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
24.09.2018
Jazz w pałacu w Bieczu

W dniu 22 września 2018 r. w pałacu  w Bieczu zorganizowano pierwszą z zaplanowanych w tym roku imprez, związanych z popularyzacją zabytkowych rezydencji województwa lubuskiego, w ramach cyklu koncertów jazzowych. Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK, we współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,  Fundacją Ochrony Zabytków Monumenta Poloniae i lubuskim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, zorganizowało koncert, na którym wystąpiła Paulina Gołębiowska z zespołem Yes4jazz. Nie zawiodła publiczność, licznie przybyli zarówno Polacy, jak i Niemcy. Ponad100 osób zwiedziło pałac w Bieczu, poznało historię dawnej rezydencji rodu von Wiedebach, do której majątek biecki należał nieprzerwanie od 1316 r. aż do II Wojny Światowej. Można też było dowiedzieć się o obecnej sytuacji pałacu, po przejęciu zabytku w opiekę przez społeczników, oraz o ich staraniach na rzecz zabezpieczenia zabytku przed zniszczeniem i przywrócniem w świadomości mieszkańców naszego regionu. Ukorowaniem wieczoru był wyjątkowo magiczny w swoim nastroju koncert.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia należą się serdeczne podziękowania.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2009 r. tom 6”:   Cz. I PRACE KONSERWATORSKIE I BADANIA Problematyka badawczo- konserwatorska elewacji ratusza w Lubsku. Andrzej Legendziewicz Pałac w Suchej Dolnej. Stanisław Kowalski ...
Zabytek Chroniony Prawem
1
Translate / Übersetzen