Wybierz miesiąc: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
30.09.2018
Wpis do rejestru zabytków mozaiki na elewacjach budynku handlowego w Iłowej

Decyzją z dnia 27.11.2017 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków ruchomych pod nr L-B-175 mozaikę znajdującą się na elewacjach budynku handlowego przy ul. Żagańskiej w miejscowości Iłowa (gm. Żagań).
Decyzją z dnia 21.09.2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.
Mozaika w Iłowej jest unikatowym w skali kraju dziełem sztuk plastycznych przypisywanym wybitnemu, polskiemu artyście - Adamowi Sadulskiemu, co stanowi o jej wartości artystycznej. Na podstawie analizy stylistycznej oraz technik plastycznych charakterystycznych dla artysty, można przypuszczać, iż jest to jedno z jego dzieł monumentalnych.
Adam Sadulski urodził się 03.02.1934 r. w Mikluszowicach. Studia artystyczne ukończył w 1960 r. w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki Artystyczno – Przemysłowej w pracowni J. Kotarbińskiej. Do 1966 r. projektował i kierował Ośrodkiem Wzorującym w Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej. W 1968 r. został przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków. Od 1967 r. był związany z Mirostrowickimi Zakładami Ceramicznymi, gdzie pracował jako główny projektant, aż do zaprzestania produkcji. W 1970 r. został uhonorowany nagrodą Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych za jeden z projektów form w przemyśle ceramicznym. Artysta zmarł w 2010 r. w Żarach.
Ww. mozaika stanowi rzadki przykład dekoracji wielkopowierzchniowej, umieszczonej na elewacjach budynku. Na terenie powiatu żagańskiego jest jedną z nielicznych mozaik wykonanych z indywidualnie, ręcznie kształtowanych, płaskorzeźbionych kafli, tworzących monumentalne przedstawienie figuralne.  Wykonana została w regionie o bogatych tradycjach związanych z przemysłem ceramicznym, w którym dominowały zakłady mirostowickie. Technika wykonania mozaiki z kafli  - indywidualnie modelowanych przez artystę, z ciekawym wielokolorowym zestawieniem matowych i półprzeźroczystych, barwnych powłok szkliwa.

Alicja Duda

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2003 r. tom 1”: Budowle na terenie Żagania związane z pochówkiem Bironów, książąt kurlandzkich i żagańskich. Katarzyna Adamek  Graficzne panoramy Zielonej Góry...
Zabytek Chroniony Prawem
2
Translate / Übersetzen