Prace konserwatorskie
rozmiar czcionki A A A
30.11.2018
Zakończenie II etapu prac budowlanych w dawnym kościele ewangelickim im. Żłóbka Chrystusa we Wschowie

Zakończono II etap prac budowlanych w dawnym kościele ewangelickim im. Żłóbka Chrystusa we Wschowie, mających na celu remont konstrukcji więźby dZakończono II etap prac budowlanych w dawnym kościele ewangelickim im. Żłóbka Chrystusa we Wschowieachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego i instalacji odgromowej. W dniu 29.11.2018 r. dokonano odbioru przeprowadzonych prac.
Kościół im. Żłóbka Chrystusa we Wschowie jest niezwykle cennym przykładem architektury o metryce renesansowej. Z uwagi na szczególne wartości historyczne, artystyczne i naukowe kościół im. Żłóbka Chrystusa decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia 27.09.1951 r. objęty został ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków pod nr 27. Zabytek ten ma szczególne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski, jak i Europy.
Kościół powstał w 1604 r. w wyniku przebudowy dwóch kamienic przylegających do murów miejskich. W 1685 r. kościół uległ pożarowi, podczas prac remontowych zaadaptowano wieżę Bramy Polskiej na dzwonnicę. W I poł. XVIII w. od wschodu i południa dostawione zostały dwie dobudówki. Kościół założony został na planie nieregularnego czworoboku, zbudowany z cegły. Nawa kościoła po pożarze w 1685 r. nakryta została dachem dwuspadowym. Drewniana więźba dachowa, którą wykonano pierwotnie jako wieszarową, wykazuje znaczne błędy konstrukcyjne. Pokrycie dachu wykonane z dachówki karpiówki układanej podwójnie w koronkę było obecnie mocno zniszczone. W 2015 r. w kościele im. Żłóbka Chrystusa przeprowadzono I etap prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji dachu przy wsparciu finansowym Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz (Niemiecko-Polskiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury w  Görlitz) oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W bieżącym roku wykonano prace związane z wymianą pokrycia dachu i instalacji odgromowej. Przeprowadzenie II etapu prac było możliwe dzięki pomocy Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz przy udziale środków rządu Republiki Federalnej Niemiec, a także Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Elżbieta Górowska

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
Stanisław Kowalski ZABYTKI ARCHITEKTURY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO, s. 473, Zielona Góra 2010 Autorem książki jest  dr  Stanisław Kowalski historyk sztuki, znawca urbanistyki i  zabytkowej architektury, pełniący...
Zabytek Chroniony Prawem
7
Translate / Übersetzen