Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Z...
Aktualności
26 luty 2019
Spotkanie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z księżmi z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Rozmiar czcionki
A A A
W dniu 22 lutego 2019 r. podczas Konferencji Duszpasterskiej w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków spotkała się  z  księżmi proboszczami  z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W krótkim wystąpieniu przybliżyła zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w kontekście obowiązujących zasad prowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych w zabytkach, nałożonych na ich właścicieli i dysponentów obowiązkach i rygorach. Przypomniała również o obowiązku opracowania przez księży proboszczów, którzy administrują zabytkowymi świątyniami, planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz prowadzenia książki obiektu budowlanego.
 

Elżbieta Górowska

Zobacz również
Gościkowo-Paradyż 2008
Rewaloryzacja pocysterskiego zespołu klasztornego w Gościkowie...
Gościkowo-Paradyż - zakończenie prac przy ołtarzu głównym
Zakończono trwające od kilku lat prace konserwatorskie i restauratorskie...