Wybierz miesiąc: I II III IV V

Aktualności
rozmiar czcionki A A A
22.01.2019
Koncert kolęd w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubięcinie

W ciągu dwóch ostatnich lat (2017-2018) w zabytkowej świątyni w Lubięcinie przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie, podczas których wykonano remont dachu i elewacji, ustabilizowano konstrukcję ścian i sklepień oraz wykonano nowe okna, strop i posadzkę według historycznego wzoru. W trakcie prac prowadzone były również badania archeologiczne oraz badania konserwatorskie, które odsłoniły dekoracje malarskie na ścianach świątyni.
Efektem tych prac jest przywrócenie zabytku do dobrego stanu technicznego. Dach oraz elewacje zostały odnowione, natomiast ducha zabytku można poczuć we wnętrzu świątyni, które pozostawiono w stanie niemal nietkniętym, poddanym jedynie procesom konserwatorskim, utrwalającym oryginalną substancje zabytku. Widoczne wiec są tu nadal ślady upływu czasu. Tego stanu podczas prac nie cofano, lecz postanowiono go celowo utrwalić jako świadka wielowiekowych nawarstwień. Takie podejście wyróżnia kościół w Lubięcinie na tle innych kościołów w regionie (podobnie postąpiono w trakcie remontu dawnego kościoła ewangelickiego w Letnicy). Jest też możliwe z uwagi na nową funkcję zabytku przeznaczonego na miejsce wydarzeń kulturalnych.
Ukoronowaniem zakończenia prac remontowo-konserwatorskich i przywrócenia zabytku mieszkańcom naszego regionu była uroczystość oddania kościoła do użytku (funkcja zarówno turystyczna, kulturalna, jak i sakralna), która miała miejsce 19 stycznia 2019 r. Została ona zorganizowana staraniem  ks. Andrzeja Nowakowskiego (proboszcza Parafii w Lubięcinie) i Pani Izabeli Bojko (Wójt Gminy Nowa Sól). Zebranym we wnętrzu świątyni zarys historii kościoła oraz zakres wykonanych prac remontowych przedstawił mgr. inż. arch. Dominik Kwaśniak. Uroczystość uświetnił występ nowosolskiego kwintetu New Salt Brass, a zakończyło wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary. Warto zaznaczyć, że licznie przybyli mieszkańcy i goście szczelnie wypełnili kościół, którego mury na tak liczną frekwencję czekały blisko 70 lat. 

B. Bielinis-Kopeć/D. Kwaśniak

Galeria

BIP
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
„Lubuskie Materiały Konserwatorskie 2008 r. tom 5”:   Cz. I PRACE KONSERWATORSKIE Sprawozdanie z przebiegu prac konserwatorskich przeprowadzonych na jedwabnych tkaninach wydobytych w kościele ewangelickim p.w. Żłóbka...
Zabytek Chroniony Prawem
3
Translate / Übersetzen