Strona główna / Serwis informacyjny / Europejskie Dni Dziedzictwa / Zaproszenie do wzięcia udziału w Europejskich Dnia...
Europejskie Dni Dziedzictwa
31 maj 2019
Zaproszenie do wzięcia udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa

Rozmiar czcionki
A A A
 Szanowni Państwo,
zapraszamy do włączenia się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2019.
27. edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce odbędzie się w dniach 7-8 i 14-15 września 2019 r. pod hasłem „Polski splot”.
 
 
 
Jakie wydarzenie może być zorganizowane w ramach EDD?
•wykład / prelekcja;
•seminarium / sesja naukowa;
•publikacja;
•gawęda / opowieść;
•uroczystość religijna;
•spektakl;
•projekcja / prezentacja;
•wystawa;
•spotkanie (z twórcą, podróżnikiem, regionalistą);
•rzemiosło / kulinaria;
•festyn / biesiada;
•turniej;
•rekonstrukcja historyczna;
•warsztaty;
•inscenizacja / pokaz;
•zwiedzanie;
•konkurs;
•wycieczka / spacer;
•koncert;
•gra miejska / terenowa / questing;
•zabawa dla dzieci;
•lekcje muzealne, biblioteczne;
•zajęcia edukacyjne;
•zajęcia plenerowe.
 
Biorąc udział w EDD organizator powinien:
•zorganizować wydarzenie podczas przynajmniej jednego z dwóch wskazanych wrześniowych weekendów;
•zapewnić uczestnikom bezpłatny wstęp na organizowane wydarzenie;
•przygotować program wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe, skierowany do różnych grup wiekowych oraz jeśli istnieje taka możliwość zgodny z tematem przewodnim;
•stosować nową identyfikację graficzną opisaną w dokumencie „System identyfikacji wizualnej Europejskich Dni Dziedzictwa” dostępnym tutaj system identyfikacji wizualnej EDD
 
Co otrzymuje organizator?
•udział w unikatowej inicjatywie promującej regionalne dziedzictwo kulturowe, rozpoznawalnej na mapie wydarzeń w kraju;
•promocję wydarzenia w mediach regionalnych i ogólnopolskich (radio, telewizja, prasa, Internet, kanały social NID i EDD – FB, YouTube, strona www);
•materiały promocyjne (plakaty, ulotki, informatory województwa lubuskiego);
•gadżety (np. torby).
 
Jak wziąć udział w EDD?
Trzeba tylko wypełnić  formularz zgłoszeniowy do dnia 31 maja 2019 r.
 
 
Przy organizowaniu obchodów EDD zachęcamy do współpracy z organizacjami pozarządowymi, które do 30 kwietnia 2019 r. mogą składać wnioski w programie „Wspólnie dla dziedzictwa”. Wyższa ocena wniosku dla organizatorów Europejskich Dni Dziedzictwa. Regulamin i instrukcja składania wniosku są dostępne na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa Wspólnie dla dziedzictwa 2019         
 
„Program Wspólnie dla dziedzictwa, w ramach którego jest przyznawane dofinansowanie, adresowany do Organizacji pozarządowych, wspiera proces identyfikacji, dokumentacji i szerokiego upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz jego wartości, a także sprzyja społecznemu zaangażowaniu w proces ochrony i opieki nad dziedzictwem, w tym nad zabytkami. Tym samym Program wpisuje się w ideę przyświecającą polskiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD). Aby zapewnić szerszy oddźwięk Programu, na wyższą ocenę mogą liczyć zadania, które zakładają zorganizowanie przynajmniej jednego wydarzenia w ramach organizowanych co roku, w pierwszy i drugi weekend września obchodów EDD.”
 
 
 
Muzeum Ziemi Wschowskiej już kolejny rok pełni rolę regionalnego koordynatora EDD w województwie lubuskim. Zależy nam na życzliwej współpracy z Państwem, zachęcamy do kontaktu z nami i deklarujemy naszą otwartość na różne formy współpracy.
 
Marta Małkus – dyrektor
tel.607 849 700, mail: muzeum.wschowa@gmail.com     
 
Grażyna Strózik - specjalista ds. promocji i pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
tel. 65 540 74 61, mail: eddlubuskie@gmail.com   

Grażyna Strózik, Muzeum Ziemi Wschowskiej

Zobacz również
Patronat Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad wystawą "Funeralia"
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął honorowy patronat...
Badania we wnętrzu Kripplein Christi we Wschowie
 Muzeum Ziemi Wschowskiej zrealizowało projekt, który...
Słońsk - konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej w kościele
W kościele parafialnym w Słońsku dobiegają końca prace konserwatorskie...
Kołczyn - konserwacja anioła chrzcielnego
Zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie przy drewniej,...