Strona główna / Zabytki / Prace konserwatorskie / Konkatedra Św. Jadwigi w Zielonej Górze
Prace konserwatorskie
31 październik 2006
Konkatedra Św. Jadwigi w Zielonej Górze

Rozmiar czcionki
A A A

W październiku 2006 roku zakończono trwające od ponad roku prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach pochodzącej z 2 poł. XIV wieku konkatedry pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze. Przed przystąpieniem do robót opracowany został program prac konserwatorskich, który zakładał odtworzenie pierwotnego wizerunku obiektu, trwałe jego zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych przy zachowaniu wymogu ochrony substancji zabytkowej zgodnie ze współczesną wiedzą konserwatorską. Prace prowadzone były przez firmę remontowo-budowlaną inż. J. Hermanowicza z Gorzowa Wlkp. Przed przystąpieniem do nich wykonano badania materiałoznawcze, mikrokrystaloskopowe, stopnia zasolenia i zawilgocenia muru. Na podstawie wyników badań określono technologię robót. W trakcie prac dokonano rozpoznania zapraw budowlanych i zabezpieczenia luźnych fragmentów muru, wypełniono rysy oraz spękania, usunięto wtórne uzupełnienia ( wykuto cementowe fugi) i uzupełniono ubytki cegieł oraz wymieniono część cegieł zniszczonych stosując materiał współczesny dobrany kolorystycznie i rozmiarem do wątku murów. Następnie wykonano wzmocnienie osłabionych cegieł oraz zapraw poprzez nasycenie ich preparatami zawierającymi związki krzemoorganiczne nadające powierzchni charakter hydrofilny. Kolejnym etapem robót było oczyszczanie ceglanych elewacji kościoła metodą hydrodynamiczną, miejscowe odsalania i dezynfekcji. Ostatni etap prac przy elewacjach obejmował hydrofobizację powierzchni ceglanych elewacji kościoła. W kolejnym etapie przystąpiono do prac przy wieży, które objęły naprawę uszkodzonych tynków i malowanie wieży w nowych kolorach dostosowanych do jej klasycystycznej formy architektonicznej. Ponieważ nie udało się ustalić pierwotnej kolorystyki wieży dokonano doboru barw odpowiadających czasowi je powstania – w tonacji ciepłych piaskowych tonów barwnych. W ten sposób zrealizowano kompleksowe prace konserwatorskie i budowlane przy elewacjach kościoła konkatedralnego pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze, które przywróciły zabytek do jego dawnej świetności. Na przestrzeni ostatnich lat była to jedna z bardziej znaczących realizacji na terenie miasta. Prace prowadziła Fundacja na Rzecz Rewitalizacji Miasta Zielona Góra. Ze środków Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzono konserwację dwóch epitafiów zamontowanych na wschodniej i południowej ścianie prezbiterium i figury św. Jana Nepomucena. Tym samym wykonano kompleksowo wszystkie działania przy elewacjach świątyni.

Administrator

Galeria
Zobacz również
Sesja naukowa "Zapomniane dziedzictwo kulturowe regionu"
W dniu 19 maja 2010 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej...
 Konserwacja okien w kościele farnym w Sulechowie
W październiku 2017 r. zakończył się pierwszy etap prac konserwatorsko-restauratorskich...
Spotkanie Konserwatora Zabytków z Dyrekcją Lasów Państwowych
W dniu 18 marca 2019 r., na zaproszenie Lubskiego Wojewódzkiego...
Projekt ewidencji pól bitewnych woj. lubuskiego
W dniu 16.01.2013 r. odbyło się w Zielonej Górze spotkanie...