Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Porozumienie o współpracy
Aktualności
24 kwiecień 2008
Porozumienie o współpracy

Rozmiar czcionki
A A A

Porozumienie o współpracy na rzecz organizacji międzynarodowego polsko-niemieckiego seminarium parkowego, które ma się odbyć w dn. 23-25.10.2009 r. w parku pałacowym w Brodach (Pförten) zostało podpisane w dn. 24 kwietnia 2008 r. Sygnatariusze porozumienia to: Zb. Wilkowiecki Wójt gminy Brody, C. Wecke ( koordynator projektu, autor projektu), R. Schröder (Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V.), B. Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, A. Ignacik Wojewódzki Konserwator Przyrody, J. Goldschmidt Burmistrz Forst, P. Mrowiński (Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej), B. Albinowski ( Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Brody), A. Harzbecher (Fördersverein Fürst-Pückler-Reggion e.V), J. Tarniowy (Powiatowy Urząd Pracy w Żarach).

Celem seminarium parkowego, które od wielu lat z powodzeniem organizowane są na terenie Niemiec, jest zintegrowanie mieszkańców na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, włączenie ich do konkretnych działań na rzecz parku a docelowo budowa „społeczeństwa obywatelskiego”. Seminarium parkowe stanowi rodzaj pracy społeczne, do której włączają się wszyscy chętni jako wolontariusze, aby pod nadzorem specjalistów wykonywać proste prace pielęgnacyjne w określonym fragmencie parku. Ważne jest aby działania te w kolejnych latach powtarzać tak aby utrwalić efekty prac na terenie parku ale również przyzwyczaić mieszkańców do wspólnej dbałości o niego.

Seminarium w parku pałacowym w Brodach będzie pierwszym w naszym województwie przedsięwzięciem tego typu. Fakt, iż tyle osób przystąpiło do porozumienia już dziś napawa optymizmem i daje nadzieje na przyszłość. Należy do cenniejszych założeń ogrodowych w naszym kraju. Barokowy pałac wzniesiony wg. projektu nadwornego architekta króla Augusta III Johanna Christopfa Knöffela w 1753. Zaprojektował on założenie rezydencjonalne zgodnie z kanonami epoki baroku, które powiązane było z najbliższym otoczeniem i krajobrazem naturalnym. Jego dominantę stanowi pałac poprzedzony dziedzińcem honorowym, flankowanym oficynami. Ogród uznany został znaczącym dziełem sztuki ogrodowej na Dolnym Śląsku. W 1945 roku pałac został zniszczony przez wojska radzieckie i od tego czasu pozostaje w ruinie. Wypalone wnętrze pałacu nakryto dachem dopiero w latach 60. XX wieku dzięki staraniom wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wieloletni brak pielęgnacji spowodował, że teren tego blisko 100 hektarowego założenia parkowego uległ znacznej degradacji. Cenne gatunki drzew i krzewów wyparte zostały częściowo przez gatunki rodzime a elementy kompozycyjne uległy zatarciu. Realizacja seminarium parkowego stanowić będzie pierwsze od wielu lat działanie na rzecz rewaloryzacji parku. Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy w znaczący sposób od zaangażowania mieszkańców Brodów..

Galeria
Zobacz również
Brody - seminarium parkowe
W dniach 23-25 października 2009 r. w parku pałacowym w Brodach...
Brody - lichtarze
Przed 1989 r. zaginęły cztery porcelanowe lichtarze
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2009
W dn. 03.04.2009 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej, mieszczącej...