Aktualności
02 marzec 2007
Badania ratusza

Rozmiar czcionki
A A A

W 2004 r. w zielonogórskim ratuszu natrafiono na nieznane dotąd piwnice, które nie były naniesione na inwentaryzacji z 1958 r. Fakt ten uzasadniał konieczność podjęcia badań architektonicznych, których celem było znalezienie odpowiedzi na temat formy i kolejnych faz przekształceń gotyckiej budowli.

W 2006 roku zespół dr. Cz. Lasoty przeprowadził badania architektoniczne, które zbiegły się z rozpoczętym w lipcu tego roku remontem północnego skrzydła. Spod licznych warstw tynku odsłonięta została ceglana ściana gotyckiego ratusza, do której w XIX wieku przybudowano remontowane skrzydło. W trakcie prac konserwatorsko-restauratorskich, zrealizowanych w końcu 2006 r., odsłonięto i wyeksponowano we wnętrzu klatki schodowej skrzydła północnego gotycki szczyt z bogatą artykulacją blend o wykroju łuku kotarowego i odcinkowego, fragmenty płyciny podszczytowej, wnęki i relikty otworów okiennych.

Badania potwierdziły datowanie zielonogórskiego ratusza na wiek XV oraz określiły jego zasięg – gotyckie mury zachowały się na wysokości dwóch kondygnacji wraz z zarysem szczytu północnego i wieżą. Odkryto również pozostałości kramów sukienniczych zrealizowanych równocześnie z budową ratusza po jego wschodniej stronie. Jednocześnie odsłonięte zostały oryginalne tynki blend oraz otworów okiennych, które poddano w początkach 2007 r. kompleksowym zabiegom konserwatorsko-restauratorskim.

Jako szczególnie cenne oceniono relikty cienkowarstwowych tynków wapiennych, które należą do nielicznych oryginalnych średniowiecznych tynków, które zachowały się w budowlach świeckich na terenie województwa lubuskiego. W dn. 6 kwietnia br. w ratuszu odbędzie się prezentacja wyników badań i prac konserwatorskich zarówno mieszkańcom Zielonej Góry jak i mediom.

Galeria
Zobacz również
Spotkanie Konserwatora Zabytków z Dyrekcją Lasów Państwowych
W dniu 18 marca 2019 r., na zaproszenie Lubskiego Wojewódzkiego...
Zaproszenie na Wojewódzką Inaugurację Europejskich Dni Dziedzictwa
Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa odbędzie...
Zaproszenie na spotkanie poświęcone zabytkowym parkom.
 Muzeum Ziemi Lubuskiej, Prezydent Miasta Zielona Góra...
VII Lubuskie Spotkania Architektów z Konserwatorami Zabytków
W dniu 13 listopada br. odbyły się w Zielonej Górze kolejne...