Odzyskane
03 wrzesień 2009
Zabytki odzyskane w 2008 r.

Rozmiar czcionki
A A A

W październiku 2008 r. dzięki staraniom prokuratora Marka Jabłeki z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze odzyskano  ponad 30 zabytków ukradzionych w latach 2002-2006 z kościołów znajdujących się na terenie województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.  Na wniosek Prokuratury przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze włączył się do sprawy, dokonując identyfikacji obiektów na podstawie fotografii dostarczonych przez stronę niemiecką w czerwcu i październiku 2008 r.

Wśród odzyskanych zabytków znalazły się m.in. cenne gotyckie rzeźby św. Małgorzaty i anioła zaliczane do dzieł pochodzących z kręgu Mistrza Ołtarza z Gościszowic. Figury zostały skradzione w 2005 r. z ołtarza głównego kościoła w Mycielinie (woj. lubuskie). Z naszego  województwa pochodzą również dwie piętnastowieczne hermy proroków  - element tryptyku z kościoła w Radzikowie oraz barokowa figura św. Pawła i grupa rzeźbiarska Chrztu Chrystusa w Jordanie zdobiąca pokrywę chrzcielnicy z kościoła w Przybymierzu (włamanie w 2004 r.). Odzyskano również cztery późnogotyckie figury apostołów z ołtarza (pozostałe rzeźby odzyskano w lipcu 2006 r.)  i  manierystyczny obraz z zaplecka ambony w Kurowie Wielkim (woj. dolnośląskie, diecezja zielonogórsko-gorzowska). Z Dolnego Śląska pochodzą również niezwykle cenne gotyckie rzeźby stanowiące wystrój ołtarza szafiastego z kościoła parafialnego w Sułowie Wielkim (figury  Madonny z Dzieciątkiem, św, Katarzyny, św. Małgorzaty, św. Doroty i św. Barbary oraz dwóch aniołków podtrzymujących koronę), dwie gotyckie figury skradzione z ołtarza w kościele parafialnym w Niwnicach  oraz trzy putta ze zwieńczenia ołtarza w Myślinowie.  Z Wielkopolski pochodzi m.in. Pieta z kościoła w miejscowości Mądre i dwa siedmioświecowe świeczniki z sanktuarium w Lubaszu, natomiast z województwa zachodniopomorskiego  trzy manierystyczne główki anielskie z chrzcielnicy w ościele w Wysiedlu. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dzięki zatrzymaniu sprawców kradzieży i paserów od 2006 r. znacząco zmniejszyła się  ilość kradzieży zabytków z obiektów sakralnych. Ze tego względu  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków podjął starania o przyznanie policjantom i prokuratorowi zaangażowanym w sprawę odznaczeń „Za opiekę nad zabytkami”. Odznaczenia zostały wręczone  podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków  30 kwietnia 2009 r. w Paradyżu.

 

K.Domagalska

Galeria
Zobacz również
Zielona Góra - wpis dawnego domu winiarskiego do rejestru zabytków
Dnia 29 czerwca 2012 r. został wpisany do rejestru zabytków...
Zaproszenie na obchody Europejskich Dni Dziedzictwa
dr Barbara Bielinis- Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator...
Zaduszki w Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie
 W dzień modlitw za dusze zmarłych, 2-go listopada, Muzeum...
„Przedsionek Raju” w zabytkowym kościele w Bieczu
Organizowany na terenie naszego województwa już od kilku...