Strona główna / Serwis informacyjny / Planowane wydarzenia / Kożuchów - Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Planowane wydarzenia
28 kwiecień 2010
Kożuchów - Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniach 28 – 30 kwietnia 2010 r. odbędzie się w Kożuchowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa  pt. „OBWAROWANIA MIAST – PROBLEMATYKA OCHRONY, KONSERWACJI, ADAPTACJI I EKSPOZYCJI” pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Lubuskiego, przy współudziale: Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.

Celem konferencji jest prezentacja problematyki obwarowań miejskich - w kontekście ich ochrony, konserwacji, adaptacji oraz ekspozycji w sylwecie miasta. Wpisuje się ona w szeroko omawiane w ostatnich latach zagadnienia związane z zabytkami architektury obronnej, podjęte przez Polski Komitet Narodowy ICOMOS i Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Stanowi tym samym kontynuację ogólnopolskich konferencji pt. „Trwała ruina. Problemy utrzymania i adaptacji” (Janowiec 2005 r.), „Zabytki architektury obronnej – teoria a praktyka” (Działdowo 2007 r.), „Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych funkcji” ( Gubin 2008 r.), „Zamki, grody i ruiny” (Ciechanowiec 2009 r.). Jej uczestnikami będą naukowcy, konserwatorzy zabytków, architekci, samorządowcy.


Główne obszary problemowe konferencji:

• Obwarowania miast w rewitalizacji zurbanizowanego środowiska kulturowego.
• Współczesne aspekty kulturowe adaptacji i ekspozycji reliktów fortyfikacji.
• Zakres przekształceń i granice dopuszczalnej ingerencji w historyczne struktury miejskich systemów obronnych i ich bezpośredniego otoczenia.
• Aspekty techniczne związane z realizacją prac konserwatorskich.


Wstęp na konferencję jest wolny z wyłączeniem dostępu do materiałów konferencyjnych, wyżywienia i wycieczki, które wymagają wniesienia opłaty konferencyjnej.

 

Program konferencji

 

B.Bielinis-Kopeć

Zobacz również
Prezentacja skarbu na zamku w Kożuchowie
W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w związku z budową...
Kożuchów - konferencja naukowa
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej  zaprasza...
Kożuchów - prace konserwatorskie przy obrazie z oltarza głównego w farze
Trwają prace konserwatorskie przy obrazie Chrztu Chrystusa z...
Kożuchów - odkrycie reliktów baszty
trakcie robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej i...