Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Danków - badania archeologiczne
Prace konserwatorskie
30 lipiec 2010
Danków - badania archeologiczne

Rozmiar czcionki
A A A

W  Dankowie zakończył  się drugi sezon badań archeologicznych. Danków to  niewielka miejscowość, dawne, średniowieczne miasteczko zlokalizowane w  Puszczy Gorzowskiej. W  okresie swej  świetności było  miejscem postoju margrabiów brandenburskich. W  okresie nowożytnym stanowiło jedynie ośrodek szlacheckich dóbr ziemskich i  z  tego czasu pochodzi zespół folwarczny wraz  z  okazałą zabudową gospodarczą oraz  dawnym budynkiem oranżerii. Danków posiada również średniowieczne relikty umocnień ziemnych w  formie wałów, fosy oraz  dwóch nasypów ziemnych po  gródkach strażniczych, strzegących miasteczka od  strony Strzelec i  Barlinka. W  tegorocznym sezonie kontynuowane były  badania archeologiczne na  nasypie gródka nad  jeziorem Kinołęka, od  strony Barlinka. Poprzednio ujawniono w  tym  miejscu relikty wieży strażniczej oraz  liczne zabytki ruchome, w  szczególności fragmenty ceramiki i  pozostałości pokonsumpcyjne. Do  cenniejszych znalezisk w  tym  sezonie należy późnośredniowieczny pierścień  związany z  kultem Trzech Króli. Ponadto założono wykopy w  miejscu domniemanej bramy miejskiej od  strony Barlinka oraz  w  obrębie dawnego, średniowiecznego cmentarza przykościelnego. W  trakcie prac ujawniono szereg pochówków o  metryce  średniowiecznej.  Badania potwierdziły zarazem lokalizację średniowiecznego kościoła farnego. W  dniu 10  lipca w  Dankowie miał miejsce festyn archeologiczny, w  ramach którego odbywały  się m.in.  prezentacje badań archeologicznych, pokazy walk rycerskich, pokazy rzemiosł, zabawy i  konkursy dla  najmłodszych oraz  prelekcje w  dankowskim kościele, pierwsza prezentująca wyniki dotychczasowych badań oraz  kolejna dotycząca średniowiecznych miasteczek na  terenie Nowej Marchii.  Kierownikiem badań archeologicznych jest  dr  Przemysław Kołosowski. Badania zostały sfinansowane z  budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie i  Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.        

 

Błażej Skaziński

Galeria