Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Borów Wielki - remont wieży koscioła
Prace konserwatorskie
10 listopad 2010
Borów Wielki - remont wieży koscioła

Rozmiar czcionki
A A A

W związku z  zawiadomieniem ks.  proboszcza J.Górskiego o  odnalezieniu w  kuli remontowanego dachu wieży kościoła parafialnego w  Borowie Wielkim cynowej tuby, w  dniu  4.11.2010  r. dokonano  jej  komisyjnego otwarcia. Jak  ustalono, zawierała ona   dokumenty z  1851 i  1892  r., które  zamieszczono tam  po  wykonaniu nowego dachu na  wieży kościoła oraz  jego  naprawie.  Wśród dokumentów rękopiśmiennych znajdowały  się m.in.  umowa na  wykonanie remontu dachu wraz  z  kosztorysem oraz  list ówczesnego proboszcza Schumachera zawierający informację o  parafii w  Borowie Wielkiego, jak  również spis wszystkich mieszkańców wsi ze  wskazaniem parceli, które  zamieszkują oraz  zawodów, które  wykonują . Dołączono również kilka monet o  nominale 1, 5, 10 i  20  pfennig’ów z  1888  r. Oryginały dokumentów, po  wykonaniu ich  kopii, zostały przekazane do  Kurii Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, zaś  ich  kopie, uzupełnione o  nowe aktualne dla  kościoła informacje -  ponownie umieszczone zostały w  kuli zamontowanej na  wieży dachu kościoła. Jednocześnie dokumenty przekazane zostały do  przetłumaczenia. Ich  treść zostanie opublikowana w  kolejnym tomie Lubuskich Materiałów Konserwatorskich.
 

B. Bielinis-Kopeć

Galeria