Strona główna / Zabytki / Prace konserwatorskie / Zielona Góra - remont kamienicy przy ul. Reja 6
Prace konserwatorskie
10 listopad 2010
Zielona Góra - remont kamienicy przy ul. Reja 6

Rozmiar czcionki
A A A

Trwają prace związane z  konserwacją i  remontem pochodzącej z  początku XX  wieku kamienicy przy  ul.  Reja  6 w  Zielonej Górze. Poprzedziły je  badania konserwatorskie, które  wskazały m.in.  pierwotną kolorystykę elewacji i  części wnętrz oraz  stolarki okiennej. W  trakcie realizowanego remontu stolarka okienna, zachowana prawie w  komplecie, poddana została renowacji, podczas której  przywrócono również jej  oryginalną kolorystykę –  od  strony wnętrz była  ona  jasnożółta zaś  od  strony zewnętrznej –  zielona.  W  zielonym kolorze pomalowane były  również drzwi i  ościeżnice, które  pieczołowicie przywracane są  do  dawnego stanu. W  trakcie remontu przywrócono pierwotną barwę elewacji – jasnożółta fasada dekorowana jest  detalem architektonicznym podkreślonym kolorem zielonym, który  również poddano pracom konserwatorsko-restauratorskim. Elewacja tylna pozbawiona jest  dekoracji. Do  pomalowania elewacji frontowej wykorzystano farby laserunkowe w  celu uzyskania efektu rozwibrowania koloru, co  dało już  korzystne efekty na  innych  remontowanych zabytkach. Obecnie trwają próby barwne.
W  efekcie prowadzonego remontu kamienica przy  ul.  Reja  6 powiększy liczbę zabytków odnowionych w  procesie trwającej już  od  kilku  lat rewitalizacji zabytkowej substancji Zielonej Góry, w  tym  przypadku na  szczególną uwagę zasługuje rzetelne rozpoznanie zabytku pod  względem konserwatorskim, które  poprzedziło proces projektowania oraz  inwestycji, jak  również poszanowanie dla  zabytkowej stolarki, którą  poddano pieczołowitej renowacji.
 

B. Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Seminarium "Ochrona dóbr kultury przed działaniami o charakterze przestępczym"
Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami Oddział w Zielonej Górze...
Europejskie Dni Dziedzictwa 2006
We wrześniu 2006 roku w Polsce, podobnie jak w większości...
Zawiadomienie
W związku z przejęciem kompetencji z zakresu właściwości...