Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Jezioro Niesłysz - sensacyjne wyniki badań
Prace konserwatorskie
10 listopad 2010
Jezioro Niesłysz - sensacyjne wyniki badań

Rozmiar czcionki
A A A

Po  zakończeniu terenowych badań archeologicznych (podwodnych i  lądowych) prowadzonych latem br.  na  stanowisku archeologicznym -  grodzisku na  wyspie na  jeziorze Niesłysz przez  zespól archeologów z  Instytutu Archeologii Uniwersytetu M.Kopernika w  Toruniu, pod  kierownictwem prof.  W.Chudziaka i  dr.  R.Kazimierczaka z  końcem października br.  przedłożone zostało  opracowanie tych  badań wzbogacone o  wyniki analizy dendrochronologicznej. Stanowisko na  jeziorze Niesłysz  było  przedmiotem zainteresowań zespołu archeologów w  czasie dwóch  sezonów badawczych w  latach 2009-2010. Zespół osadniczy usytuowany w  centralnej części ziemi lubuskiej wpisał  się w  realizowane przez  ten  zespół  badania obejmujące „Wczesnośredniowieczne miejsca kultu przy  śródlądowych akwenach jeziornych na  Pomorzu Środkowym”. Stanowisko na  jeziorze Niesłysz wykazało wiele  podobieństw strukturalnych do  miejsc centralnych z  dorzecza Regi i  Parsęty. Jednak największym odkryciem dokonanym w  trakcie tych  badań było  ustalenie datowania osłoniętych reliktów mostu prowadzącego na  wyspę, którego  pierwsza faza budowy przypada na  lata 40.  IX  wieku, zaś  druga na  lata 80.  IX  w. Tym  samym możemy przyjąć, że  jest  to  najstarszy z  odkrytych w  ostatnich latach mostów tego  typu w  Polsce. Relacja z  badań zamieszczona zostanie w  roczniku Lubuskie Materiały Konserwatorskie.
 

B. Bielinis - Kopeć

Galeria
Zobacz również
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Miejscem konferencji będzie Gubin, miasto położone nad graniczną...
Szkolenie dla księży wikariuszy z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
W dniu 12 grudnia 2015 r. w Instytucie Bp. Wilhelma Pluty w Gorzowie...
Gubin - posiedzenie Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków
W dniu 31.05.2012 r. w Galerii Ratusz w Gubinie odbyło ...