Zabytki skradzione i zaginione
18 listopad 2010
Figura Chrystusa Zmartwychstałego

Rozmiar czcionki
A A A

Chrystus Zmartwychwstały - rzeźba pełna, drewniana, polichromowana, złocona, wykonana pod  koniec XVI  w.  Chrystus przedstawiony jako  stojący w  całej postaci. Na  ramiona narzucony płaszcz. Biodra przepasane perizonium, którego  koniec spływa do  stóp. Na  głowie korona, włosy do  ramion, na  twarzy zarost –  broda. Prawa ręka postaci trzymająca drzewce chorągwi dorobiona wtórnie. Wysokość rzeźby około  130  cm. 
Rzeźba zaginęła (została ukradziona?)  z  kościoła znajdujacego  się na  terenie powiatu żarskiego, na  początku lat siedemdziesiątych XX  w. 

Obiekt  jest  objęty ochroną prawną ze  względu na  wpis do  Ks.  B rejestru zabytków pod  nr  64 poz.  8, figuruje w  Krajowym wykazie zabytków skradzionych lub  wywiezionych za  granicę niezgodnie z  prawem (numer karty PC01522) prowadzonym przez  Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych w  Warszawie. Wykaz ten  jest dostępny w  internecie pod  adresem:https://www.skradzionezabytki.pl/.

Kamila Domagalska

Galeria
Zobacz również
Podpisanie porozumienia w sprawie Komisji Dyscyplinarnej
W dniu 02.04.2010 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków...
Danków - badania archeologiczne
W Dankowie zakończył się drugi sezon badań archeologicznych....
Słońsk - konferencja naukowa
W dniu 27 maja 2011 r. od godz. 10.00 w sali przy remizie OSP...
Konferencja naukowa
W dniach 6-7 listopada 2009 r. odbyła się konferencja naukowa...