Strona główna / Zabytki / Prace konserwatorskie / Glinik - badania archeologiczne
Prace konserwatorskie
13 lipiec 2011
Glinik - badania archeologiczne

Rozmiar czcionki
A A A

W bieżącym roku zainicjowano badania archeologiczne na grodzisku w Gliniku, gm. Deszczno. Informacje na temat stanowiska pochodzą jeszcze z niemieckich źródeł archiwalnych, co zostało potwierdzone przez badania sondażowe przeprowadzone w 1988 r. przez Pracownię Konserwacji Zabytków w Szczecinie. Grodzisko, znane w niemieckich źródłach jako „Reuberberg” (Zbójecka Góra), funkcjonowało w okresie wczesnego średniowiecza i jest w sąsiedztwie grodu w Santoku, jedynym tego typu obiektem, pochodzącym z okresu plemiennego.
Zainteresowania archeologów poznańskich i gorzowskich grodziskiem w Gliniku spotkały się przychylnością Wójta Gminy Deszczno, który finansuje tegoroczne badania. Mają one na celu rozpoznanie wewnętrznej części wału wraz z przyległym terenem majdanu oraz uściślenie chronologii stanowiska i jego charakteru. W wykopie sondażowym, założonym po stronie południowo-zachodniej grodziska odkryto ślady wałów obronnych grodu oraz przedmioty, pochodzące z IX w. Inne znalezisko – w postaci grocika krzemiennego świadczy o znacznie wcześniejszym osadnictwie na terenie pagórków kemowych, usytuowanych wśród bagien, sięgającym młodszej epoki kamienia – neolitu. Kierownikiem zespołu prowadzącego badania, przy współpracy Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., jest dr Kinga Zamelska-Monczak z ramienia Oddziału Poznańskiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

 

Teresa Witkowska

Galeria
Zobacz również
Europejskie Dni Dziedzictwa w pałacu w Bojadłach
 W dniu 9 września 2917 r. w pałacu w Bojadłach zorganizowano...
Podpisanie porozumienia w sprawie Komisji Dyscyplinarnej
W dniu 02.04.2010 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków...