Strona główna / Zabytki / Prace konserwatorskie / Bodzów - badania archeologiczne
Prace konserwatorskie
28 październik 2011
Bodzów - badania archeologiczne

Rozmiar czcionki
A A A

We wrześniu br,  w okolicach  miejscowości  Bodzów, gm. Bytom Odrzański zakończył się drugi sezon badań wykopaliskowych,  prowadzonych przez ekipę  naukowców pod kierownictwem dra Janusza  Budziszewskiego  z   Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Stanowisko   zostało odkryte w latach 90-tych XX w., podczas prospekcji lotniczych  wykonanych   przez niemieckiego  archeologa Otto Braascha.  Były  one częścią procesu badawczego rozpoczętego kilka lat temu w ramach projektu ,,Niedestrukcyjne  metody lokalizacji i dokumentacji stanowisk archeologicznych”  prowadzonego pod kierownictwem prof. Zbigniewa Kobylińskiego  przez Instytut  Archeologii  UKSW W Warszawie.  Pierwszym sezonem badań wykopaliskowych w Bodzowie kierował prof. Louis Nebelsick.
Stanowisko datowane jest na okres neolitu.  Materiały w postaci fragmentów naczyń kultury  ceramiki wstęgowo kłutej i rytej  oraz studia  porównawcze znalezisk  z terenu Niemiec pozwoliły ustalić jego chronologię  na ok. 4 700 r. przed Chrystusem.  Na stanowisku odkryto  ceremonialne rowy koliste, tzw. rondel  (dat. na ok. 5 000 lat p.n.e.) – do niedawna nieznane na terenie Polski . Odsłonięto również  pozostałości trzech palisad wewnątrz obszaru otoczonego rowami, oraz ślady bramy. Kręgi neolityczne w literaturze przedmiotu uważane są za  schronienia lub miejsca zgromadzeń czy targowiska. Wg autorów w/w badań najbardziej prawdopodobna jest ich funkcja kultowa i kalendarzowa, potwierdzona obserwacjami archeoastronomicznymi.
Badania na neolitycznym stanowisku w Bodzowie były współfinansowane przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

 

E. Garbacz

Galeria
Zobacz również