Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Szkolenie w zakresie przepisów o planowaniu przest...
Aktualności
28 czerwiec 2012
Szkolenie w zakresie przepisów o planowaniu przestrzennym i prawa budowlanego

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniach 25-26 czerwca  br. w  Łukęcinie zorganizowane zostało szkolenie poświęcone szeroko pojętej problematyce gospodarki przestrzennej w  gminach oraz  stosowania przepisów prawa budowlanego, ze  szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących ochrony zabytków. Organizatorem szkolenia, adresowanego do  pracowników gmin, urbanistów oraz  administracji architektoniczno-budowlanej, była pani Anna Maćkowiak Dyrektor Wydziału Infrastruktury w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w  Gorzowie Wlkp. Licznie zgromadzonych uczestników szkolenia powitał Pan Marcin Jabłoński Wojewoda Lubuski. Wśród prelegentów obecni byli  m.in.  Marek Wiland Przewodniczący Okręgowej Rady Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów, który  omówił uwarunkowania ekonomiczno-prawne planowania i  zagospodarowania przestrzennego oraz  dr  Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, prezentująca problematykę ochrony zabytków w  planowaniu przestrzennym i  prawie budowlanym. W  kolejnym dniu szkolenia skupiono się na  wybranych zagadnieniach prawa budowlanego oraz  najnowszym orzecznictwie w  planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym.
 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Zielona Góra - sesja naukowa
W dniu 11 czerwca 2011 r., w kościele ewangelicko-augsburskim...
Prezentacja skarbu talarów w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze
W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w związku z budową...
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
W dniu 04 sierpnia 2005 r. o godzinie 13.00 w siedzibie urzędu...