Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Trzebiny - szkolenie archeologiczne
Aktualności
12 wrzesień 2012
Trzebiny - szkolenie archeologiczne

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniach 5-7 września 2012  r. Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie zorganizował w Trzebinach w  województwie wielkopolskim szkolenie dla  inspektorów ds.  archeologicznych z  Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Zaproszono na  nie  również wojewódzkich konserwatorów zabytków. W  szkoleniu uczestniczyli m.in.  archeolodzy z  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w  Zielonej Górze oraz  Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Problematyka szkolenia dotyczyła zarówno zagadnień formalno-prawnych jak  i  merytorycznych. Jego  program  był  bardzo bogaty i  różnorodny. Analizowano m.in.  wydawane przez  poszczególne urzędy konserwatorskie pozwolenia na  badania archeologiczne, omówiono rejestr zabytków archeologicznych, ewidencję zabytków archeologicznych w  aspekcie standardów dokumentacji oraz  wdrażanie dyrektywy INSPIRE, którym  zajmuje  się Narodowy Instytut Dziedzictwa. Poruszono również kontrowersyjne kwestie rekonstrukcji na  stanowiskach archeologicznych, przywołując obowiązujące akty prawa międzynarodowego oraz  podzielono  się doświadczeniami w  zakresie współpracy urzędów konserwatorskich z  inwestorami w  ramach dużych inwestycji drogowych oraz  omówiono rolę  Narodowego Instytutu Dziedzictwa w  ramach współpracy z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i  Autostrad oraz  urzędami konserwatorskimi. Podkreślić należy, że  po  serii referatów organizatorzy przewidzieli czas na  dyskusję, który  został w  pełni wykorzystany. Archeolodzy dzielili  się własnymi doświadczeniami i  wymieniali poglądy w  różnych kwestiach merytorycznych. Uznali spotkanie za  bardzo potrzebne zwłaszcza, że  ostatnie podobnego typu szkolenie odbyło się przed  czterema laty.  Uczestnicy spotkania w  Trzebinach wyrazili nadzieję na  kontynuacje tego  rodzaju szkoleń.
 

Barbara Bielinis--Kopeć

Galeria
Zobacz również
JAZZ W PAŁACACH, DWORACH I ... PAŁAC W BOJADŁACH
 Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni CK zaprasza...
Prelekcje i koncert w kościele w Klępsku
 W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa z inicjatywy ks....
Prace konserwatorskie przy wystroju sali lustrzanej w pałacu w Zaborze
Trwają prace konserwatorskie przy zabytkowym wystroju sali lustrzanej...
Szkolenie dla powiatu żagańskiego
Na zaproszenie Starosty Żagańskiego, przy udziale Lubuskiego...