Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Dobiegniew - sesja wyjazdowa
Aktualności
03 październik 2012
Dobiegniew - sesja wyjazdowa

Sesja wyjazdowa Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Dobiegniewie

Rozmiar czcionki
A A A

W  dniu 28  września 2012  roku w  Dobiegniewie odbyła  się sesja wyjazdowa Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa połączona z  II  Zjazdem Rodzin Woldenberskich. W ramach programu miała miejsce patriotyczna msza święta w  kościele pw.  Chrystusa Króla, uroczysty apel na Placu im.  pchor.  Tadeusza Starca, zwiedzanie Muzeum Woldenberczyków oraz  blok poetyczno-muzyczny. W  uroczystościach uczestniczyli p.  Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz  p.  Błażej Skaziński –  Kierownik Delegatury WUOZ w  Gorzowie Wlkp.
W  okresie II  wojny światowej w  Dobiegniewie mieścił się Oflag II  C, w którym przebywało kilka tysięcy polskich oficerów i  ich  ordynansów, wziętych do  niewoli w  czasie kampanii wrześniowej, ale  też  oficerowie Armii Krajowej biorący udział w  Powstaniu Warszawskim. W  obozie rozwinęła  się konspiracja, prowadzono nasłuch radiowy oraz  poczyniono przygotowania do  zajęcia obozu na  wypadek opuszczenia go  przez  Niemców. W  obozie prowadzono działalność kulturalno-oświatową, m.in.  w  formie kursów, wykładów, instytutów językowych, czy  zespołów teatralnych. Działały liczne pracownie artystyczne i  biblioteka. Wydawano też  gazetę i  zorganizowano pocztę obozową. Działy kluby sportowe, w  tym  piłki nożnej i  siatkowej. W  1944  roku jeńcy zorganizowali igrzyska olimpijskie.
Na  terenie dawnego obozu, w  jednym  z  budynków komendantury, zorganizowano Muzeum Woldenberczyków, w  którym  zgromadzono liczne pamiątki dotyczące życia obozowego oraz  osobiste pamiątki jeńców. Muzeum prowadzone jest  przez  Gminę Dobiegniew i  cieszy  się dużym zainteresowaniem mieszkańców, jak  i  odwiedzających miasto turystów.   
 

Błażej Skaziński

Galeria
Zobacz również
Zaproszenie na wojewódzkie obchody EDD w Dobiegniewie
    WOJEWODA LUBUSKI JERZY OSTROUCH  Lubuski...
Wojewódzkie obchody EDD w Dobiegniewie
W dniu 3 września 2014 roku odbyły się w Dobiegniewie obchody...
Zaproszenie na wojewódzkie obchody EDD w Dobiegniewie
    WOJEWODA LUBUSKI JERZY OSTROUCH Lubuski Wojewódzki...
Dobiegniew - konserwacja średniowiecznej baszty
W Dobiegniewie zakończono konserwację średniowiecznej baszty...