Strona główna / Zabytki / Prace konserwatorskie / Prace konserwatorskie we wnętrzu Kaplicy Ogrójcowe...
Prace konserwatorskie
24 październik 2012
Prace konserwatorskie we wnętrzu Kaplicy Ogrójcowej przy kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze

Rozmiar czcionki
A A A

We  wrześniu 2012  roku zakończony został kolejny etap prac konserwatorskich we  wnętrzu Kaplicy Ogrójcowej przy  kościele konkatedralnym pw.  św. Jadwigi w  Zielonej Górze, polegający na  odsłonięciu, oczyszczeniu i  zabezpieczeniu, odkrytego w  ubiegłym roku, wystroju malarskiego gotyckiej kaplicy. Prace, realizowane ze  środków Parafii oraz  Marszałka Województwa Lubuskiego prowadzili dyplomowani konserwatorzy zabytków, Paulina Celecka i  Michał Błażejewski.
Podczas tegorocznych prac ze  ścian kaplicy usunięto grubą „skorupę” późniejszych nawarstwień, w  postaci cementowych zapraw, o  grubości do  kilkunastu centymetrów, odsłaniając gotyckie, kamienno-ceglany i  ceglany wątek murów.  Powyżej wyeksponowano barokową dekorację malarską z  początku XVIII  wieku oraz  zachowane fragmenty gotyckich tynków z  reliktami gotyckiej polichromii, w  tym  cenne, gotyckie zacheuszki.
Dzięki działaniom konserwatorskim ukazał się wykonany na  początku XVIII  wieku cykl scen Męki Pańskiej. Jednym z  ciekawszych fragmentów okazał  się przedstawiony na  ścianie północnej (na  przeciwko wejścia do  kaplicy) widok miasta, stanowiący tło dla  sceny głównej. Istnieje przypuszczenie, że  malarz, dla  ukazania Niebiańskiej Jeruzalem, posłużył  się widokami Zielonej Góry, co  czyniłoby z  obrazu jeden z  najstarszych, znanych wizerunków miasta.

Agnieszka Skowron

Galeria
Zobacz również
Zakończono prace konserwatorskie w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze
 W październiku 2017 r. zakończyły się prace konserwatorskie...
Spotkanie z gimnazjalistami
W dniu 11 maja 2010 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony...
Sesja Naukowa "MODERNIZM – PROBLEMATYKA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ”
 Z A P R O S Z E N I E na sesję naukową „MODERNIZM...
Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
W dniu 04 sierpnia 2005 r. o godzinie 13.00 w siedzibie urzędu...