Strona główna / Serwis informacyjny / Prace konserwatorskie / Lubsko - prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie
12 listopad 2012
Lubsko - prace konserwatorskie

Lubsko - prace konserwatorskie przy balustradach empor w kościele pw. Nawiedzenia NMP

Rozmiar czcionki
A A A

W  ramach prac konserwatorskich zabytkowych balustrad empor w  kościele p.w.  Nawiedzenia NMP w  Lubsku prowadzonych przez Prof.  dr  hab.  Dariusza Markowskiego przeprowadzono kompleksowe badania nawarstwień polichromii pozwalające określić występowanie i  stan zachowania oryginalnych dekoracji malarskich, ilość warstw przemalowań oraz  określić zakres prac konserwatorsko-restauratorskich. 
Przyjęta metodyka badawcza uwzględniała zarówno wykonanie odkrywek pasowych i  schodkowych jak  również analizę przekrojów stratygraficznych próbek. 
Na podstawie badań określono pierwotną kolorystykę poszczególnych elementów balustrad oraz  ilość i  kolorystykę warstw wtórnych. Stwierdzono występowanie dekoracji roślinnych zarówno na  balustradzie empory organowej (kwatery) jak  również pozostałych balustradach balkonów bocznych (partie środkowe).

 Badania wykazały zróżnicowany układ warstw przemalowań. W  przypadku empory organowej były  to  3  chronologiczne warstwy przemalowań, powtarzające  się niemal na  wszystkich elementach -  pomarańczowa, kremowa oraz  biała lub  różowa (wszystkie warstwy monochromatyczne, wykonane w  technice olejnej).

 W  przypadku balustrad empor bocznych stwierdzono występowanie na  gzymsach 2  warstw przemalowań -  zielonej i  białej (warstwy monochromatyczne, wykonane w  technice olejnej). Część środkowa balustrad empory północnej posiadała 4  warstwy przemalowań - białą, czarną z  napisami w  języku niemieckim (4) powstałą ok.  1940  roku, zieloną (6) oraz  białą i różową (7) (wszystkie warstwy monochromatyczna, wykonane w  technice olejnej).
 W  przypadku balustrad empory południowej stwierdzono występowanie dodatkowo warstwa ugrowej z  dekoracją - zygzaki (5), wykonanej w  technice olejnej, powstałej w  latach 70  XX  wieku.

 W  ramach prac badawczych rozpoznano również pierwotną kolorystykę oraz  ilość i  charakter warstw przemalowań empory (późniejszej) zamocowanej pośrodku balkonów empory północnej. Stwierdzono występowanie na  oryginale 6 warstw przemalowań - szarej, białej, czarnej, pomarańczowej, zielonej oraz  białej lub  różowej. Wszystkie warstwy określono jako  monochromatyczne, wykonane w  technice olejnej.


Na  podstawie przeprowadzonych badań zaproponowano dalszy przebieg prac konserwatorskich mających na  celu przywrócenie pierwotnego wyglądu balustrad empor.

 

 

 


 

prof. dr hab. Dariusz Markowski

Galeria
Zobacz również
Badania architektoniczne ratusza
W związku z pracami remontowymi prowadzonymi przy elewacjach...
Ratusz w Lubsku w świetle badań
Ratusz w Lubsku zachował się do dnia dzisiejszego w renesansowej...