Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Prezentacja Idei utworzenia Parku Kulturowego Grod...
Aktualności
24 kwiecień 2013
Prezentacja Idei utworzenia Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie

Rozmiar czcionki
A A A

W dniu 15 kwietnia br. w Bibliotece Publicznej w Jasieniu na spotkaniu z mieszkańcami gminy została zaprezentowana idea utworzenia Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie. Władze gminy zwróciły się w tej sprawie m.in. do Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział Lubuski. Prezes Stowarzyszenia Pani Alina Jaszewska przygotowała materiał, który będzie podstawą dla podjęcia przez Radę Gminy decyzji w tej sprawie.
Zgromadzonych gości przywitała Pani Helena Sagasz Burmistrz Jasienia. Na wstępie Pan Sławomir Kałagate przybliżył historię badań na grodzisku w Wicinie, prezentując wartości kulturowe zabytku. Następnie Pani Alina Jaszewska szeroko omówiła aspekty prawne związane z utworzeniem Parku Kulturowego w Wicinie oraz Plan Ochrony Parku Kulturowego. Na zakończenie Pan Sławomir Muzyka Prezes Fundacji Prołużyckiej zaprezentował działalność Fundacji na rzecz popularyzacji dziedzictwa kulturowego gminy. Spotkaniu towarzyszyła wystawa zabytków pozyskanych z badań archeologicznych, które zaprezentowano dzięki uprzejmości Pana Włodzimierza Rebelskiego Dyrektora Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy. W spotkaniu uczestniczyła dr Barbara Bielinis-Kopeć Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków, która podkreśliła potencjał kulturowy gminy oraz wyjątkową wartość kulturową grodziska w Wicinie. Podziękowała samorządowi oraz osobom zaangażowanym społecznie w realizację idei powołania Parku Kulturowego w Wicinie. Warto przypomnieć, iż w województwie lubuskim powołano dotąd tylko jeden park kulturowy w Bogdańcu. Utworzenie Parku Kulturowego Grodzisko w Wicinie może stanowić ważny element nie tylko dla ochrony jednego z najcenniejszych zabytków archeologicznych na naszym terenie, ale również sprzyjać rozwojowi dalszych badań oraz szerokiej społecznej popularyzacji zabytku, w tym rozwojowi turystyki w regionie. Decyzję w tej sprawie podejmie samorząd po konsultacjach społecznych, do których wstępem było spotkanie zorganizowane w bibliotece w Jasieniu.

 

 

Elżbieta Górowska

Galeria
Zobacz również
Wpis do rejestru zabytków kaplicy w Jasieniu
 W  dniu 13.03.2018 r., znak: RZD.5130.11.2018 –...