Strona główna / Serwis informacyjny / Aktualności / Gubin - ogłoszenie wyników międzynarodowego konkur...
Aktualności
30 wrzesień 2013
Gubin - ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu architektonicznego

Ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Fary Gubińskiej, jako Centrum Kultury i Komunikacji w ramach projektu: „Wieża Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben”

Rozmiar czcionki
A A A

w dniu 23 września 2013 r. w Gubinie ogłoszono wyniki konkursu, z prezentacją wszystkich zgłoszonych prac. Organizatorem konkursu był Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary, który  został utworzony w ramach projektu: „Wieża Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 – 2013 „Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość".
Jury pod przewodnictwem prof. Jacka Owczarka jednogłośnie wyłoniło zwycięzcę. Pierwszą nagrodę w kwocie 40.000 zł oraz zaproszenie w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej zdobyła: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. z Wrocławia. Nagrodę przyznano za: „Prawidłowe podejście do problemu zmiany przeznaczenia budowli, bez naruszania tkanki historycznej. Jury docenia ascetyczne podejście do formy i funkcji, klarowność i czystość kompozycji. Istotnym walorem koncepcji jest brak ingerencji w istniejącą strukturę budynku. Koncepcja zakłada czytelny rozdział funkcji ekumenicznej (sacrum) od kulturalnej (profanum). Niewątpliwymi zaletami pracy jest nowatorskie rozwiązanie, możliwość powiększania powierzchni użytkowej w miarę potrzeb poprzez modularne rozwiązanie konstrukcyjno-funkcjonalne. Na podkreślenie zasługuje wielofunkcyjność powierzchni sali koncertowej. Lekkość konstrukcji dachowej (brak nadmiernego dociążenia istniejącej struktury budynku) oraz wprowadzenie nowoczesnej technologii i materiału wyznacza nową jakość przestrzeni. Zachowana została jedna z podstawowych zasad konserwacji zabytków – zasada odwracalności”.
Druga nagroda w kwocie 35.000 zł przyznana została dla  Wojciecha Dunaj DOMINO, grupa architektoniczna ze Szczecina, natomiast trzecia nagroda w kwocie 20.000 zł - dla Jerzego Wowczaka, Autorska Pracownia Projektowa z Krakowa.
 Wytyczne konserwatorskie do konkursu sformułowane zostały w sposób umożliwiający wprowadzenie do zabytku nowych funkcji, służących jego zagospodarowaniu zgodnie z potrzebami mieszkańców, bez nakazu jego dobudowy jako świątyni, którą to funkcję zabytek utracił w 1945 r. Jednak zobowiązano uczestników konkursu do tego, aby „projekt uwzględniał ideę konserwatorską odbudowy fary, zakładającą odtworzenie budowli w jej historycznej bryle, stanowiącej dominantę architektoniczną i symboliczną w zespole urbanistycznym oraz zabezpieczenie, utrwalenie i wyeksponowanie autentycznej, historycznej substancji zabytku”. W ocenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszystkie nagrodzone prace spełniają ww. wymogi.

 

Barbara Bielinis-Kopeć

Galeria
Zobacz również
Gubińskie Forum- Perspektywy Fary
W dn. 5 czerwca 2010 r. odbyło się w Gubinie polsko-niemieckie...
Inicjatywa odbudowy willi Wolfa w Gubinie projektu Miesa van der Rohe
W dniu 20 maja 2014 r. na zaproszenie burmistrza Bartłomieja...
Gubin - otwarcie wieży kościoła farnego
W  dniu 31  maja 2013  r. nastąpiło...
Otwarcie wystawy w Gubinie
W dniu 6 listopada 2014 r. w Galerii „Ratusz” Gubińskiego...