Strona główna / Zabytki / Gorzów Wielkopolski, pow. grodzki - katedra pw. W...
Architektura sakralna

Gorzów Wielkopolski, pow. grodzki - katedra pw. Wniebowzięcia NMP (Rynek)

Rozmiar czcionki
A A A

Pierwotnie był to kościół parafialny, wzniesiony w 3. ćw. XIII w., w stylu wczesnogotyckim, w 1489 powiększony o prezbiterium, w XVI i XVII w. przebudowany wewnątrz z przystosowaniem do liturgii protestanckiej. W 1621 podwyższona została wieża. Był restaurowany w 1822, 1936 i w latach 1952–1956, gdy zregotyzowano wnętrze, usuwając wtórne nawarstwienia i empory. Kościół jest orientowany, murowany z cegły, trójnawowy o układzie pseudobazylikowym, z węższym prezbiterium zakończonym trójbocznie, zakrystią przy korpusie od północy i wieżą od zachodu. Nawy i prezbiterium nakryte są wysokimi dachami dwuspadowymi, nad prezbiterium załamanym od wschodu. Wnętrze korpusu podzielone na nawy ośmiobocznymi flarami, przekryte jest pięcioprzęsłowymi sklepieniami krzyżowo-żebrowymi spływającymi na wewnętrzne przypory, a prezbiterium sklepieniem gwiaździstym. W bryle budowli dominuje masywna wieża, szerokością równa korpusowi, pięciokondygnacyjna, zdobiona ostrołucznymi blendami, z ośmioboczną nastawą zwieńczoną barokowym hełmem z latarnią. Najcenniejszym elementem gotyckiego i barokowego wyposażenia jest manierystyczny tryptyk z ok. 1600, z późnogotyckimi rzeźbami 12. apostołów, pochodzącymi z wcześniejszego ołtarza. Rewersy skrzydeł zdobione są malowanymi scenami autorstwa Davida Prewsa z Gorzowa.


Stanisław Kowalski
Źródło: Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010 r.
Galeria
Zobacz również
Gębice - kościół
Został zbudowany w XV w., jako salowy z trójbocznym zakończeniem...
Biecz, gm. Brody, pow. żarski - budynek bramny
Budynek bramny, mimo przebudowy w 1802, zachował cechy baroku....
Biecz, gm. Brody, pow. żarski - pałac
Posiadłość w Bieczu należała do rodu von Widebach od XIV...
Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki - baszta murów obronnych
 Wzmiankowane w 1313 kamienne mury, miały w obwodzie dwie...