Strona główna / Zabytki / Letnica, gm. Świdnica, pow. zielonogórski - kośció...
Architektura sakralna

Letnica, gm. Świdnica, pow. zielonogórski - kościół filialny pw. ś.ś. Szymona i Tadeusza Judy

Rozmiar czcionki
A A A

Wzmiankowany w 1376, lecz obecny pochodzi z lat 1572–1579; przekształcony w XVIII i XIX w. Jest orientowany, murowany, jednonawowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, zakrystią od północy, kaplicą od południa i wieżą od zachodu, nakryty dachami dwuspadowymi, nad prezbiterium załamanym od wschodu. Nad nawą i prezbiterium są stropy, nad zakrystią i kaplicą sklepienia kolebkowe.


Stanisław Kowalski
Źródło: Zabytki architektury województwa lubuskiego, Zielona Góra 2010 r.
Galeria
Zobacz również
Gorzów Wlkp. - Spichlerz
Na krajobraz kulturowy miasta składają się także zachowane...