Strona główna / Zabytki / Skwierzyna - Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja...
Architektura sakralna

Skwierzyna - Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja

Rozmiar czcionki
A A A
Pierwsze pośrednie wzmianki o istnieniu kościoła w Skwierzynie pochodzą z 1328 r. Była to zapewne budowla drewniana, która spłonęła w jednym z pożarów, a na jej miejscu pod koniec XV w. postawiono murowaną, późnogotycką. Kościół parafialny p. w. św. Mikołaja stanął we wschodniej części rynku. W 1540 r. przekazany został przez starostę międzyrzeckiego protestantom, a powrócił do parafii katolickiej w 1604 r. Dwa kolejne pożary miasta w 1624 i 1712 r. dosięgły również kościół, którego odbudowa stopniowo zmieniała jego wygląd.

Ostateczną formę uzyskał po generalnej przebudowie w latach 1861 - 1863. Trójnawowy korpus świątyni został podniesiony i przykryty nowymi sklepieniami krzyżowymi, ściany przelicowano i wykuto w nich nowe okna, wieża otrzymała nowy ceglany hełm w kształcie stożka, co nadało kościołowi charakter neogotycki. W wyposażeniu kościoła zwraca uwagę XVIII - wieczny obraz Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, przywieziony w 1945 r. z Klewania, ołtarz główny i dwa ołtarze boczne neogotyckie oraz monumentalny krucyfiks z XVIII w. w kruchcie. W niszy nad wejściem głównym umieszczono barokową, kamienną figurę św. Mikołaja. Po utracie kościoła na rzecz katolików protestanci wybudowali w 1637 r., w obrębie murów miejskich, nowy zbór. Drugi kościół ewangelicki - obecny kościół filialny p. w. Zbawiciela - powstał w latach 1846 - 1854 w nowej części miasta, od południowo - zachodniej strony, fundowany przez państwo pruskie i króla Fryderyka Wilhelma IV.

Założony na planie prostokąta, murowany z dwubarwnej cegły, jednonawowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie zbudowany został w stylu neoromańskim z elementami neogotyckimi. Od południa znajduje się wolnostojąca, ośmioboczna wieża połączona arkadowym przedsionkiem z nawą kościoła. Wieżę wieńczy krenelaż z ośmioma sterczynami. Okna wieży oraz w elewacjach korpusu nawowego - w dwóch kondygnacjach - zamknięte są półkoliście. Ściany nawy i prezbiterium na profilowanym cokole, opięte skarpami i zwieńczone gzymsem. Po bokach węższego od nawy prezbiterium dobudowane zostały zakrystia i składzik, kryte dachami pulpitowymi, podczas gdy nawa dwuspadowym.
Zobacz także: Aktualności
Zobacz również
Grabin, park dworski
Park dworski wraz z rezydencją i kompleksem folwarcznym położony...
Dobiegniew, pow. strzelecko-drezdenecki - baszta murów obronnych
 Wzmiankowane w 1313 kamienne mury, miały w obwodzie dwie...
Mirocin Średni, park dworski
Pozostałości założenia dworskiego o pow. 6,5 ha w Mirocinie...
Kalsk, gm. Sulechów, pow. zielonogórski - pałac
Obecnie budynek Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Zbudowany...