Strona główna / Zabytki / Sarbiewo - Dwór
Architektura rezydencjonalna

Sarbiewo - Dwór

Rozmiar czcionki
A A A
Klasycystyczny dwór we wsi Sarbiewo znajduje się w obrębie historycznego założenia fol­warcznego, w północno-wschodniej części wsi. W zespole zabudowy dwór usytuowany jest po stronie południowej. W bezpośrednim sąsiedztwie dworu znajdują się zabudowa­nia dawnego folwarku oraz park krajobrazowy. Budynek fasadą zwrócony jest w kierunku północno-zachodnim. Wjazd do dworu prowadzi przez murowano-kutą bramę przejazdo­wą, umieszczoną w północno-zachodnim narożniku podwórza gospodarczego. Po stronie południowej oraz wschodniej dworu rozciąga się park i ogród. Zasadnicza funkcja budyn­ku nie zmieniła się, pełni on funkcję mieszkalną.

Założenie zespołu folwarcznego wraz z dworem miało ścisły związek z funkcjonowaniem kolonii folwarcznej, założonej z inicjatywy Rady Miasta Strzelce Krajeńskie. Budowa fol­warku i dworu przypada na 1. poł. XIX wieku. Z inicjatywy kolejnego dzierżawcy mająt­ku – Otto Heldberga, ok. 1842 roku został zbudowany zespół folwarku oraz dwór z par­kiem w jego sąsiedztwie.

Parterowy dwór założony został na planie prostokątnym, o wymiarach 30,83 × 13,26 m. Konstrukcja ścian jest murowana z cegły pełnej ceramicznej. Budynek jest w części pod­piwniczony. Od strony frontowej, w wysokim dachu naczółkowym rozmieszczone są czte­ry wystawki. Pokrycie dachu wykonano z dachówki karpiówki układanej w koronkę. Ele­wacje są otynkowane, o prostej, klasycznej kompozycji, z prostokątnymi otworami okien­nymi rozmieszczonymi symetrycznie. Elewacja frontowa jest dziewięcioosiowa z kolumno­wym gankiem wejściowym pośrodku. Dobudowany wtórnie ganek wsparty jest na sześciu kolumnach i nakryty dwuspadowym daszkiem. Elewacja ogrodowa, pierwotnie również była dziewięcioosiowa, obecnie ośmioosiowa, z dobudowanym gankiem i tarasem oraz wystawką zakończona jest trójkątnym szczytem i trzema wystawkami po bokach. Elewa­cje boczne pierwotnie były trójosiowe, obecnie przekształcone. Otwory okienne o kształcie prostokątnym, ujęte są we wtórnie wykonane opaski z trójkątnym motywem ozdobnym w nadprożach. Stolarka okienna dwuskrzydłowa o układzie krzyżowym, z prostymi słup­kami i ślemionami bez profilowań. Wnętrze dworu, pierwotnie w układzie dwuipółtrakto­wym, obecnie przekształcone w trakcie licznych prac modernizacyjnych.

W okresie powojennym dwór wraz z zabudowaniami gospodarskimi był własnością Skar­bu Państwa. Od 1994 roku znajduje się w rękach prywatnych właścicieli.

Od 1945 roku dwór był wielokrotnie remontowany i przebudowywany. Pierwsze prace re­montowe były przeprowadzone w latach 60. XX wieku i polegały na wymianie pokrycia dachu i malowaniu wnętrza. Generalny remont budynku dworu przeprowadzono w 1985 roku. W tym czasie ponownie wymieniono w całości pokrycie dachowe, dobudowano ga­nek kolumnowy do fasady, otynkowano elewacje, zmieniono układ wnętrza i wyremonto­wano pomieszczenia.

Małgorzata Witka
Źródło: "Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"
Galeria
Zobacz również
Zabór - Pałac
Pałac w Zaborze położony jest w południowo-wschodniej części...
Wysoka - kościół pw. św. Mikołaja
Położona 6 kilometrów na wschód od Lubiszyna przy trasie...
Jelenin, park pałacowy
Jelenin (d. Jelenin Dolny, niem. Ndr. Hischfeldau) położony...
Grąsy - Dwór i park podworski
Budynek dworu znajduje się w ramach założenia folwarcznego...