Strona główna / Zabytki / Biedrzychowice Dolne, gm. Żary, pow. żarski - dom...
Inne

Biedrzychowice Dolne, gm. Żary, pow. żarski - domy mieszkalne

Rozmiar czcionki
A A A

Nr 36 – zbudowany w 1769, w partii parteru murowany, z piętrem konstrukcji szkieletowej, o planie wydłużonego prostokąta, dwutraktowy, nakryty dachem naczółkowym. Nr 12 – klasycystyczny, z pocz. XIX w., murowany, parterowy, z dachem naczółkowym.


Stanisław Kowalski
Źródło: Zabytki architektury województwa lubuskiego
Galeria
Zobacz również
Klenica, park pałacowy
Park pałacowy położony jest w pd. części wsi Klenica (niem....
Glińsk, gm. Świebodzin, pow. świebodziński - pałac
Został zbudowany ok. 1925, na zrębach budowli z XIX w. Jest...
Gralewo - kościół
Pierwszy kościół w Gralewie wybudowano w okresie kolonizacji...
Książ Śląski, gm. Kożuchów, pow. nowosolski - Ogrodzenia cmentarza przykościelnego
Średniowieczny kościół kamienny, opuszczony w XIX w. z braku...