Strona główna / Zabytki / Obiekty użyt. publ.
Zabytki
Choć najwcześniejsza wzmianka o działającej w Świebodzinie radzie miejskiej pochodzi dopiero z 1397 roku, o burmistrzu zaś z 1418r., siedziba władz miejskich pojawiła się na placu rynkowym najprawdopodobniej...
Obiekty użyt. publ.