Strona główna / Zabytki / Architektura obronna
Zabytki
Dzietrzychowice położone są na północ od Żagania. W części zachodniej wsi, w niedu­żej odległości od drogi prowadzącej w kierunku Starego Żagania, po jej północnej stronie znajduje się...
Architektura obronna
System ten istniał jeszcze w 1311r., gdy margrabia Waldemar nadał miastu prawo zmiany monety raz w roku, a uzyskany dochód pozwolił przeznaczyć na budowę murów miejskich o wysokości 7m, wzmocnionych...
Architektura obronna
Z inspiracji margrabiego Jana, który w 1535 osiadł na zamku w Kostrzynie, miasto zostało ufortyfikowane. Pierwsze umocnienia ziemne, wzniesione wg proj. Mauera, nie oparły się powodziom. Ok. 1560...
Architektura obronna
 Położony na szlaku handlowym, otoczony gęstą siecią osadniczą Kożuchów, od XIV wieku posiadał miejskie mury obronne, wyznaczające jego średniowieczne granice. Powstały one na starszych umocnieniach...
Architektura obronna
Wzmiankowane w 1253 obwarowania miasta były niewątpliwie umocnieniami drewnianoziemnymi. Kamienne mury zaczęto wznosić pod kon. XIII w., zaś dwieście lat później zbudowano od zewnątrz drugie pasmo....
Architektura obronna
 Mimo położenia miasta nad rzeką Lubszą, już w XIII w. istniał system obronny składający się z wałów ziemnych, palisady, fosy i drewnianych bram, o czym wspomina przywilej z 1283r.
Architektura obronna
Obiekty wchodzące w skład Zespołu Militarnego Frontu Umocnionego Łuku Odry i Warty powstały na przestrzeni lat 1938 -1944, według projektu wykonanego przez 5 Inspektorat Saperski w Berlinie pod dowództwem...
Architektura obronna