Strona główna / Zabytki / Architektura obronna
Zabytki
Basztę Więzienną zwaną inaczej Prochową lub Basztą Czarownic usytuowano w północno-zachodniej części miasta w XIV w. Została ona wybudowana w linii murów, otaczających Stare Miasto....
Architektura obronna
Margrabiowie brandenburscy z dynastii askańskiej wykorzystując walki książąt piastowskich i pomorskich dokonali w 2 połowie XIII wieku ekspansji terytorialnej wzdłuż rzeki Warty i Noteci. Na kolejno...
Architektura obronna
Mury obronne otoczyły lokacyjne miasto już w początkach XIV wieku. W obręb obwarowań włączony został wzniesiony w północno-wschodniej części miasta zamek. Od zewnątrz mury miejskie otoczone...
Architektura obronna
Wzniesiony w  1  poł.  XIV  w. z  inicjatywy książąt głogowskich, zapewne na  miejscu grodu, został przekształcony podczas odbudowy...
Architektura obronna