Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Wzmiankowany w 1346, został wzniesiony w 1 poł. XIV w., przebudowany i powiększony o wieżę w 1500, a w pocz. XVII w. o kaplicę. Był remontowany w 1803, 1929 i w 90. latach XX w. W latach 1524–1668...
Architektura sakralna
Obecną barokową postać kościół otrzymał w 1706, w wyniku przebudowy starszego obiektu. Jest orientowany, murowany, jednonawowy na rzucie wieloboku, z wyodrębnionym prezbiterium, z kaplicami...
Architektura sakralna
Został zbudowany w 1580 w stylu renesansowym, powiększony o kruchty w XIX w. Jest orientowany, murowany, trójnawowy, halowy, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium, zakrystią od północy,...
Architektura sakralna
Badania dendrochronologiczne określiły czas ścięcia drzew – budulca kościoła na 1345, 1389 i 1430 (wieża). Był wielokrotnie remontowany, m.in. W 1958, w 90. latach XX w. i w 2006–2009....
Architektura sakralna
Wzniesiony zapewne w kon. XIII w., został przebudowany w 1693 i ponownie w XIX w. (powiększenie okien). Od 1526 do 1945 był w rękach ewangelików. Orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy...
Architektura sakralna
Wzniesiony w ok. 1840, jako zbór ewangelicki, jest budowlą późnoklasycystyczną, zorientowaną na północ, murowaną, salową na planie prostokąta, z wieżą od strony południowej,...
Architektura sakralna
Późnoromański kościół powstał ok. poł. XIII w. Przy odbudowie po pożarze w 1803 obniżono dachy i poszerzono okna nawy. W 1997 ogień ponownie zniszczył świątynię, którą...
Architektura sakralna