Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Wzmiankowany w 1399, powstał zapewne znacznie wcześniej. Od początku reformacji do 1945 należał do ewangelików. W XVII wieku poszerzono nawę ku północy oraz dobudowano zakrystię i...
Architektura sakralna
Barokowy, zbudowany w 1670, powiększony o wieżę w 1796, wielokrotnie remontowany, zachował pierwotny stan. Jest orientowany, murowany, salowy, od wschodu zamknięty trójbocznie, z wieżą od...
Architektura sakralna
Wzniesiony w 1819, późnoklasycystyczny, orientowany, murowany, salowy na planie prostokąta, z wieżą od zachodu. Wykorzystywany dla celów kulturalnych.
Architektura sakralna
Został wzniesiony w latach 1857-1860 na miejscu drewnianego, z fundacji tamtejszej dziedziczki Nymphii Kęszyckiej. Neogotycka budowla jest orientowana, ceglana, jednonawowa z wyniosłą, bogato ukształtowaną...
Architektura sakralna
Wzniesiony w pocz. XV w., był remontowany i przekształcony w XVI i XVIII w. Od reformacji do 1945 był w rękach ewangelików. Zachował znamiona stylowe gotyku (dwa ostrołuczne portale, wschodni...
Architektura sakralna
Wzniesiony w XIV w., powiększony o wieżę w 1518, został w latach 1822–1823 gruntowanie przebudowany – zburzono gotyckie prezbiterium, wznosząc na jego miejscu obecną nawę. Od czasów...
Architektura sakralna
Został zbudowany w 1807, jako ewangelicki. Klasycystyczny, orientowany, murowany, salowy na planie prostokąta, z wieżą od zachodu, kaplicami od południa i północy, nakryty dachem dwuspadowym;...
Architektura sakralna