Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Wzniesiony w 1842, jako ewangelicki. Jest orientowany, konstrukcji szkieletowej, salowy na planie prostokąta z czworoboczną wieżą od zachodu, nakryty dachem trzyspadowym (wieża namiotowym). We wnętrzu,...
Architektura sakralna
Zbudowany w XV w., w następnym stuleciu kościół przejęli protestanci i z czasem powiększyli go o transept. Znacznie zniszczony w 1945, został odbudowany w 1962. Jest orientowany, murowany,...
Architektura sakralna
Gotycki kościół z XIV w., został przebudowany w XV w. i w pocz. XVI w. oraz powiększony o zakrystię i kaplicę w XVI–XVII w. Poważnym remontom poddany był w XVIII i XIX w. Od 1528 do...
Architektura sakralna
Zbudowany w XVIII w. w konstrukcji szkieletowej, jest orientowany, salowy z zakrystią i przedsionkiem, dobudowanym w 80. latach XX w., nakryty dachem naczółkowym. Pierwotnie był ewangelicki.
Architektura sakralna
Wzmiankowany w 1201 wśród kościołów parafialnych biskupstwa poznańskiego. Był zapewne konstrukcji nietrwałej. Na jego miejscu powstał w pocz. XVIII w. obecny, murowany, jednonawowy,...
Architektura sakralna
Gotycka świątynia wzniesiona w XV w., utraciła cechy stylowe w przebudowach w 1725 i 1774. Kościół jest orientowany, murowany, salowy, od wschodu zamknięty trójbocznie, z wieżą od...
Architektura sakralna
Został zbudowany w 1857, jako ewangelicki. Stylem architektury nawiązuje do romanizmu i gotyku. Jest orientowany, murowany z cegły, założony na planie krzyża greckiego z prostokątnym w rzucie aneksem...
Architektura sakralna