Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Wzniesiony został w kon. XIII w. w stylu późnoromańskim. W czasie remontu w 1796 przekształcono większość otworów okiennych, a w 1826 dostawiono zakrystię. Od początków reformacji...
Architektura sakralna
Pierwotnie ewangelicki, z 1848, neoromański, jednonawowy, z półkolistą absydą od południa i wieżą od północy.
Architektura sakralna
Wzniesiony w 1908 w stylu nawiązującym do gotyku, rozbudowany po 1990. Stroną ołtarzową zwrócony jest na południe, murowany z cegły, jednonawowy z pięcioboczną absydą prezbiterialną z...
Architektura sakralna
Późnoromańska bazylika z ok. poł. XIII w. została po stu latach rozbudowana na wschód. Po pożarze w 1496 kościół rozbudowano w powiększonym późnogotyckim kształcie....
Architektura sakralna
Zbudowany ok. 1830 w stylu późnoklasycystycznym, w latach 1983 – 1984 był poddany kapitalnemu remontowi. Powstał, jako ewangelicki. Jest orientowany, murowany, prostokątny w planie, z...
Architektura sakralna
Zbudowany w XIV w., mimo późniejszych przekształceń (powiększenie okien), zachował gotycki charakter. Jest orientowany, murowany z kamienia, salowy zamknięty od wschodu trójbocznie,...
Architektura sakralna
Zbudowany w XV w., w 1742 został powiększony o wieżę i zakrystię oraz zmieniony w elewacjach przez powiększenie okien. Budowla jest orientowana, murowana, salowa, od wschodu zakończona półkoliście,...
Architektura sakralna