Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Kościół, wzniesiony w 1669, jako ewangelicki, jest orientowany, konstrukcji szkieletowej, jednoprzestrzenny o trójbocznym zamknięciu od wschodu, z drewnianą wieżą od strony zachodniej....
Architektura sakralna
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubięcinie gm. Nowa Sól, pow. nowosolski Lubięcin, położony jest przy drodze prowadzącej z Wolsztyna do Nowej Soli. Bezpośrednio...
Architektura sakralna
Wzniesiony w 1747, jako ewangelicki, jest budowlą orientowaną, konstrukcji szkieletowej, założoną na planie wydłużonego ośmioboku, z ryzalitami od południa, północy i wschodu, nakrytą...
Architektura sakralna
Wzniesiony ok. 1830, jako ewangelicki, jest budowlą późnoklasycystyczną, orientowaną, murowaną, prostokątną w planie, nakrytą dachem dwuspadowym. Wnętrze, przekryte stropem, wspartym na...
Architektura sakralna
Pierwszy kościół powstał tutaj w XIII w., z fundacji cysterek trzebnickich, którym komes Janusz podarował wieś w 1241. Od początków reformacji do 1654 kościołem władali protestanci....
Architektura sakralna
Zbudowany został w 2 poł. XIV w., powiększony o prezbiterium i zakrystię w XV w. Wieża, wzniesiona na miejscu drewnianej, pochodzi z 1882. W 1964 zbudowano łącznik między kościołem a wolno stającą...
Architektura sakralna
Późnogotycka świątynia z 1520, została w latach 1621– 1686 zbarokizowana. Kościół jest orientowany, murowany, salowy o trójbocznym zakończeniu od wschodu, oskarpowany,...
Architektura sakralna