Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Wzniesiony w 1474, być może na miejscu kościoła wzmiankowanego w 1232, był przebudowany w kon. XV w. (sklepienia naw) i po zniszczeniach spowodowanych najazdem wojsk niemieckich w 1520. Przesklepione...
Architektura sakralna
Niewielka Mosina, położona jest na terenie Puszczy Nadwarciańskiej, na obszarze mocno zalesionym. Pierwotny układ ruralistyczny wsi, prawdopodobnie owalnicowy, został zatarty. Na niewielkim wyniesieniu...
Architektura sakralna
Miejscowość Mostki, położona na terenie Pojezierza Lubuskiego, przy trakcie prowadzącym z Poznania do Frankfurtu nad Odrą, założona została na planie owalnicowym, obecnie już zatartym. W centrum...
Architektura sakralna