Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Wzniesiony w  1474  r., być może na  miejscu kościoła wzmiankowanego w  1232  r., był  przebudowany w  kon.   XV  w....
Architektura sakralna
Kościół pw. św. Michała w Mosinie gm. Witnica, pow. gorzowski Niewielka Mosina, położona jest na terenie Puszczy Nadwarciańskiej, na obszarze mocno zalesionym. Pierwotny układ ruralistyczny...
Architektura sakralna
Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mostkach gm. Lubrza, pow. świebodziński   Miejscowość Mostki, położona na terenie Pojezierza Lubuskiego, przy trakcie prowadzącym z...
Architektura sakralna