Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Z  uwagi na  zły stan techniczny dawnej kaplicy staroluterańskiej, wzniesionej w  1866  roku, oraz  znaczny wzrost liczby wiernych, podjęto działania...
Architektura sakralna
Jest on trójnawową halą wybudowaną na planie prostokąta, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od zachodu przylega kruchta a od strony południowej kruchta i kaplica Matki Boskiej...
Architektura sakralna
Barokową budowlę wzniesiono w konstrukcji ryglowej na rzucie centralnym. Już wówczas przewidziano wzniesienie wieży, którą zrealizowano ostatecznie w 1828 r...
Architektura sakralna
Kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonej Górze wzniesiony został na północnych obrzeżach starego miasta, na zamknięciu ulicy Mariackiej. Tuż przed rozpoczęciem budowy był to teren warzelni...
Architektura sakralna