Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Kościół pw. św. Michała w Mosinie gm. Witnica, pow. gorzowski Niewielka Mosina, położona jest na terenie Puszczy Nadwarciańskiej, na obszarze mocno zalesionym. Pierwotny układ ruralistyczny...
Architektura sakralna