Strona główna / Zabytki / Architektura sakralna
Zabytki
Niewielka Mosina, położona jest na terenie Puszczy Nadwarciańskiej, na obszarze mocno zalesionym. Pierwotny układ ruralistyczny wsi, prawdopodobnie owalnicowy, został zatarty. Na niewielkim wyniesieniu...
Architektura sakralna