Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Pałac wraz z zabudowaniami folwarcznymi oraz niewielkim parkiem usytuowany jest w południowej części wsi, po zachodniej stronie drogi prowadzącej z Żar do Jasienia. Układ zespołu nawiązuje do...
Architektura rezydencjonalna
Renesansowy dwór – obecna siedziba Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza, położony jest w centralnej części miejscowości. Otoczony od wschodu i południa par­kiem, od północy zabudowaniami...
Architektura rezydencjonalna
Początki świebodzińskiej warowni, która zlokalizowana została na wschodnim obrzeżu lo­kacyjnego założenia, sięgają 1. poł. XIV wieku, co ustalono w wyniku badań archeologicz­nych przeprowadzonych...
Architektura rezydencjonalna