Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Położony jest na południowo-wschodnim obrzeżu starego miasta, około 200 m od pl. Sło­wiańskiego. Na południe i wschód od pałacu płynie Bóbr, po obu stronach którego roz­ciąga...
Architektura rezydencjonalna
Wieża rycerska położona jest w północno-zachodniej części wsi, na niewielkim wyniesie­niu otoczonym polami uprawnymi i łąkami. Od zachodu teren ten ogranicza Nysa Łu­życka, natomiast po stronie...
Architektura rezydencjonalna
ZamekŻarski zespół rezydencjonalny położony jest w północno-zachodniej części starego miasta. Zamek zajmuje południowo-zachodni segment założenia. Od wschodu połączony jest bra­mą z wybudowanym...
Architektura rezydencjonalna
Żelechów leży 5 km na wschód od Łagowa, przy bocznej drodze z Ługowa do wsi Bu­cze. Pałac wraz z folwarkiem położony jest w południowo-wschodniej części wsi, założo­nej na planie owalnicowym....
Architektura rezydencjonalna
Na terenie Pojezierza Sulęcińskiego, ok. 5 km na północ od Sulęcina – głównego miasta re­gionu, siedziby gminy i powiatu oraz ok. 200 m od drogi z Sulęcina do Kołczyna znajduje się wieś Żubrów....
Architektura rezydencjonalna