Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Pałac usytuowany jest w centralnej części wsi, po wschodniej stronie głównej drogi z Sulechowa do Świebodzina. Stanowi on główny element przestrzennego założenia skła­dającego się z parku...
Architektura rezydencjonalna
Zespół pałacowo-parkowo-folwarczny usytuowany jest w północno-zachodniej części wsi. W skład zespołu wchodzi część rezydencjonalna, składająca się z pałacu i otaczającego go parku krajobrazowego...
Architektura rezydencjonalna
Pałac znajduje się w ramach zespołu pałacowo-parkowego w północno-wschodniej części miejscowości, na południe od zespołu folwarcznego. Budowla sąsiaduje z założeniem par­ku krajobrazowego,...
Architektura rezydencjonalna
Zespół dworsko-folwarczny usytuowany jest w północnej części wsi Kamionka. Założenie składa się z części rezydencjonalnej, którą tworzy rezydencja wraz z parkiem, oraz podwó­rza gospodarczego...
Architektura rezydencjonalna
Pałac w Kargowej położony jest w północno-wschodniej części miejscowości. Jest on ele­mentem dominującym założenia, w skład którego wchodzą: oficyna, budynki gospodar­cze, spichlerz oraz...
Architektura rezydencjonalna
Założenie dworskie w Kiełpinie, niewielkiej wsi położonej na południe od Zielonej Góry, przy lokalnej drodze Ochla – Jarogniewice, zostało usytuowane na północnym krańcu miejscowości. Dwór,...
Architektura rezydencjonalna
DwórDwór zwany domem gościnnym usytuowany jest w południowo-zachodniej części wsi i należy do zespołu pałacowo-folwarczno-parkowego. Położony jest między podwórzem gospodarczym zlokalizowanym...
Architektura rezydencjonalna