Strona główna / Zabytki / Architektura rezydencjonalna
Zabytki
Zamek w Kostrzynie, a w zasadzie jego relikty zachowane na wysokości przyziemia, zlo­kalizowany jest w zachodniej części Starego Miasta, ponad rzeką Odrą. Kostrzyn był pier­wotnie...
Architektura rezydencjonalna
Klasycystyczny, zbudowany w 1798 dla rodziny von Winnig. Po pożarze w 1915 został powiększony, w dopasowanym architektonicznie kształcie.
Architektura rezydencjonalna
Niewielka miejscowość, położona jest na uboczu ważniejszych szlaków komunikacyjnych, ok. 2 km od najbliższej drogi Sulęcin-Torzym. Założenie dworsko-parkowe oparte na osi północ-południe,...
Architektura rezydencjonalna
Wzniesiony w kon. XVII w., został w 1710 rozbudowany w kierunku zachodnim, a w 1890 przekształcony we wnętrzu i ujednolicony w architekturze zewnętrznej. Opuszczony po 1970 i podupadły, został w...
Architektura rezydencjonalna
Założenie dworskie w Koźli położone jest w centrum wsi, nieopodal kościoła parafialne­go pw. św. Jadwigi. Wzniesiony w 1710 roku dwór usytuowany został przy południowym boku folwarcznego podwórza....
Architektura rezydencjonalna
Wzniesiony najpewniej w 2. poł. XVIII w., był remontowany w następnym stuleciu, gdy podwyższono ryzalit oraz w latach 1973 – 1976.
Architektura rezydencjonalna
Zespół dworski zlokalizowany jest w zachodniej części Kozowa, na południe od drogi pro­wadzącej z Luboszyc. Dwór zajmuje wschodnią stronę rozległego podwórza, do którego od południa i od...
Architektura rezydencjonalna